22 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concedierea în cazul privatizării unităţii. Conflictele colective de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Concedierea în cazul privatizării unităţii. Conflictele colective de muncă
Concedierea în cazul privatizării unităţii. Conflictele colective de muncă
conflicte-de-munca

Foto: lcpartner.ru

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Salariaţii nu pot fi concediaţi în cazul privatizării unităţii

 

guestion

În legătură cu privatizarea întreprinderii, am fost preavizați toți salariații despre posibila noastră con­cediere. Legislația în vigoare permite disponibilizarea salariaților în astfel de cazuri?

 

Anatol Covali, Comrat

 

În cazul privatizării sau schimbării proprietarului unităţii, salariaţii nu pot fi concediaţi, deoarece nu există nici un motiv juridic pentru desfacerea contractelor individuale de muncă. În asemenea situaţie, legislaţia exceptează doar conducătorul unităţii, adjuncţii lui şi con­tabilul-şef, care pot fi disponibilizaţi (deşi nu este obligatoriu) de noul proprietar, într-un termen de cel mult trei luni din ziua apariţiei drep­tului de proprietate. Pentru aceste persoane, în cazul concedierii, noul proprietar acordă câte o compensaţie suplimentară, dacă acest lucru este prevăzut de contractul individual de muncă (art. 185 din Codul muncii).

Cât despre conducătorul unităţii, art. 264 din Codul muncii specifi­că suplimentar că, în lipsa unor acţiuni sau inacţiunii culpabile, acesta este preavizat în scris cu o lună înainte de concediere. Acestuia îi este achitată o compensaţie pentru încetarea contractului de muncă înainte de termen în mărimea prevăzută de contract, dar nu mai mică de trei salarii medii lunare.

Art. 64 alin. (3) din Codul muncii dispune, cu destulă claritate, că, în caz de schimbare a proprietarului unităţii, succesorul preia toate drepturile şi obligaţiile existente la momentul respectiv, ce decurg din contractul colectiv şi din contractele individuale de muncă.

Concedierea salariaţilor în aceste cazuri este permisă numai dacă s-au redus numărul de angajați sau statele de personal din unitate.

 

Conflictele colective de muncă, examinate în comisiile de conciliere

 

guestion

Lucrez la o întreprindere în care greva, ca mijloc de so­luţionare a conflictului colectiv de muncă, este interzisă. Cum pot fi soluţionate conflictele în asemenea situaţie?

 

Antonela Postică, Chișinău

 

Potrivit art. 369 alin. (4) din Codul muncii, în cazul în care greva este interzisă de legislaţie, conflictele colective de muncă sunt soluţio­nate de către organele de jurisdicţie a muncii.

Prin urmare, conflictele colective de muncă sunt soluţionate prin examinarea acestora în cadrul comisiilor de conciliere (organe extra­judiciare), în baza art. 359 din Codul muncii și, după caz, prin depu­nerea unei cereri în instanţa de judecată, în temeiul art. 360 din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand