22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concediere pentru necorespunderea funcţiei deţinute. Disponibilizarea sindicaliştilor, declarată inadmisibilă

Loading
Cetăţeanul şi legea Concediere pentru necorespunderea funcţiei deţinute. Disponibilizarea sindicaliştilor, declarată inadmisibilă
Concediere pentru necorespunderea funcţiei deţinute. Disponibilizarea sindicaliştilor, declarată inadmisibilă
revistacariere.ro
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Concediere pentru necorespunderea funcţiei deţinute

 

Care sunt condițiile necesare pentru încetarea contractului individual de muncă pe motivul constatării faptului că salari­atul nu corespunde funcției deținute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate?

Valentina Rață, Chișinău

 

În cazul încetării contractului individual de muncă pe motivul constatării faptului că salariatul nu corespunde funcției deținute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, este necesar să fie prezentată concluzia medicală emisă de către instituția abilitată. De asemenea, necorespunderea salariatului cu funcția deținută poate fi depistată ca urmare a controlului medical periodic, legal stabilit sau în cazul unui control întâmplător. Este important de reținut şi faptul că angajatorul urmează să dispună de probe că starea sănătății sa­lariatului în conformitate cu certificatul medical îl împiedică pe sala­riat să-şi îndeplinească corespunzător obligația de serviciu și îi este interzisă ori e periculoasă pentru alți salariați sau pentru cetățenii pe care îi deservește. Între starea sănătății salariatului şi imposibi­litatea exercitării funcției deținute sau muncii prestate trebuie să existe un raport de cauzalitate. În asemenea cazuri, angajatorul este obligat să asigure transferarea salariatului, cu consimțământul scris al acestuia, la o altă muncă, ce nu îi este contraindicată. Dacă salariatul refuză transferul la o altă muncă corespunzătoare stării sănătății lui, contractul individual de muncă se desface în legătură cu refuzul salariatului de a fi transferat la o altă muncă pentru mo­tive de sănătate, conform certificatului medical (art. 86, alin. (1), lit. x) din Codul muncii). În cazul în care la întreprindere lipsește un alt loc de muncă corespunzător la care salariatul ar putea fi transferat, contractul individual de muncă va fi desfăcut în temeiul art. 86, alin. (1), lit. d) din Codul muncii.

 

Disponibilizarea sindicaliştilor, declarată inadmisibilă

 

Prevederile art. 388 din Codul muncii, care prevăd că dis­ponibilizarea salariaţilor care au fost aleşi în organele sin­dicale nu se admite timp de doi ani după expirarea man­datului, au constituit obiectul unei sesizări recente a Curții Constituționale. Care sunt rezulltatele examinării acestei sesizări?

Boris BABIN, Căușeni

 

În procesul de verificare a constituționalității prevederilor art. 388, alin. (4) din Codul muncii, Curtea a notat că reprezentanţii lucrătorilor din întreprinderi trebuie să beneficieze de o protecţie eficientă împotriva oricăror măsuri care le-ar putea aduce prejudicii, inclusiv desfacerea contractului de muncă.

Curtea  a menționat că membrii organelor sindicale se află într-o altă situație decât ceilalți salariați, protecția lor legală fiind justi­ficată și necesară. Măsura de protecție a mandatului exercitat de reprezentanții aleși în organele de conducere ale sindicatelor are caracterul unei garanții legale împotriva eventualelor acțiuni de constrângere, șantaj sau reprimare, de natură să împiedice exerci­tarea mandatului. Curtea a mai menționat că situația deosebită în care se află salariații membri ai organelor de conducere ale sindi­catelor este determinată de atribuțiile lor în asigurarea îndeplinirii rolului sindicatelor, prevăzut de articolul 42 alin. (2) din Constituție. Potrivit Curţii, protecția de care beneficiază persoanele cu funcții eligibile într-un organism sindical, prevăzută de articolul 388 alin. (4) din Codul muncii, este o protecție necesară și adecvată, ce co­respunde cerințelor constituționale și celor prevăzute de actele internaționale. Din acestea și alte considerente, Curtea a declarat inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a art. 388, alin. (4) din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand