21 mai 2024
Chisinau
Social

Comunicarea, importantă pentru soluționarea problemelor membrilor de sindicat

Loading
Social Comunicarea, importantă pentru soluționarea problemelor membrilor de sindicat

Federaţia Sindicală a Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Coope­raţia de Consum, Servicii, Restauran­te şi Hoteluri din Republica Moldova („SindLUCAS”), în cooperare cu Or­ganizaţia Sindicală Internaţională a Angajaţilor din Ramura Alimentară şi Tutungerie, Agricultură, Restaurante, Hoteluri, Alimentaţia Publică şi Ramu­rile Conexe (IUF), a desfășurat recent, la Vadul lui Vodă, o sesiune de instrui­re pentru 21 de activişti sindicali.

arhivă personală

Evenimentul, cu genericul „Comunica­re şi informare în sindicate”, a avut drept scop de a dezvolta abilitățile practice ale activiştilor sindicali, responsabili de acti­vitatea informaţională. În cadrul semina­rului de două zile, expertul Dmitro Stepa­niuc, coordonator IUF, și Liliana Posţan, doctor habilitat, formator, au menţionat că informația în sindicate a devenit o re­sursă strategică, ce trebuie gestionată în mod eficient.

În prima zi a seminarului, cursanții au fost inițiați în chestiuni ce țin de for­me şi metode de informare. Totodată, ei au prezentat modul cum se informea­ză membrii de sindicat despre activită­ţile desfăşurate de comitetul sindical, de Federaţia Sindicală „SindLUCAS”, de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, cum cooperează cu mass-me­dia, cum promovează politica sindicală. Participanții la seminar și-au expus opi­niile privind soluționarea problemelor cu care se confruntă la ora actuală salariații și au abordat aspecte privind îmbunătățirea comunicării cu membrii de sindicat.

În cea de-a doua zi a sesiunii, suportul teoretic a fost însoțit de activități prac­tice. Astfel, cursanții au avut sarcini de a prezenta cum pot să utilizeze sursele tehnologii informaționale, pentru ca să poată participa la diferite campanii de susţinere a membrilor de sindicat la nivel internațional. Participanților la seminar li s-a mai cerut să se pregătească de dis­cuţii cu membrii de sindicat, ei au însușit modalități de a vorbi convingător în pu­blic, au alcătuit o listă de argumente de ce angajații trebuie să fie membri de sin­dicat.

În opinia Valentinei Chiriac, preşedinta Federaţiei Sindicale „SindLUCAS”, semi­narul a fost unul interactiv, practic și util, iar activitățile la această temă nu se vor sfârși aici. „Membrii Biroului Executiv al Federației „SindLUCAS” vor analiza care sunt punctele forte şi cele slabe în co­municarea cu sindicaliștii și cu potențialii membri de sindicat, vor veni cu propuneri ce trebuie să întreprindem pentru a mări numărul acestora din urmă, care sunt acțiunile ulterioare ce ar face comunica­rea cu membrii de sindicat mai eficace”, a punctat liderul sindical.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand