18 mai 2024
Chisinau
Social

Competenţele profesionale şi manageriale, testate riguros

Loading
Social Competenţele profesionale şi manageriale, testate riguros
Competenţele profesionale şi manageriale, testate riguros
testare-profesori

Candidații care vor deține certificatul respectiv vor putea participa la concursurile pentru funcțiile de director

 

Ministerul Educației a propus spre consultare publică proiectul Instrucțiunii cu pri­vire la testarea candidaților în vederea obținerii certifi­catului de îndeplinire a standardului minim de competenţe profesionale şi manageriale în sistemul educațional.

 

Obligativitatea deținerii unui certificat care să ateste un nivel mi­nim de competenţe profesionale şi manageriale de către toate persoa­nele care aspiră la funcția de direc­tor este prevăzută în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşu­rarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director ad­junct în instituţiile de învăţământ general.

Astfel, numai candidații care vor deține certificatul respectiv vor putea participa la concursurile pentru funcțiile de director, ce vor fi organizate de autoritățile publice locale.

Potrivit ministrului în exercițiu al Educației, Maia Sandu, scopul acestei testări este de a asigura admiterea în funcțiile manage­riale doar a persoanelor care au cunoștințele necesare pentru administrarea unei instituții de învă-țământ.

Obiectivul principal este creș-terea performanței în domeniul managementului instituțiilor de învățământ. Totodată, testarea ar urma să ușureze sarcina autori-tăților publice locale, deoarece la concursurile organizate de acestea vor avea acces doar candidați care au capacități minime pentru a con­duce o instituție de învățământ.

Conform proiectului Instrucțiunii, pentru a obține certificatul, candidații vor trebui să rezolve la calculator un test constituit din 30 de întrebări din domenii conexe sistemului educațional.

Înscrierea la testare se va face on-line, prin intermediul unei aplicații de pe site-ul www.ctice.md. Candidații vor completa un formular în care vor indica data și ora la care doresc să susțină testul. Întrebările vor fi genera­te de către sistemul informatic în care se va realiza testarea. Testul va include atât întrebări închise (la care candidatul va trebui doar să bifeze răspunsul corect), cât și întrebări ce vor solicita răspunsuri textuale. Testarea va fi înregistrată video.

Pentru a trece testarea și, res-pectiv, a intra în posesia certificatu­lui, candidații vor trebui să obțină cel puțin 35 de puncte din totalul de 50. Candidații situați sub aceas­tă limită vor avea posibilitatea să se înscrie repetat la susținerea testu­lui după o perioadă de trei luni.

Propunerile asupra textului do­cumentului urmează a fi prezenta­te până pe 10 iulie 2015.

După aprobarea instrucțiunii, Ministerul Educației va organiza ședințe cu șefii direcțiilor raionale şi municipale de învățământ și cu responsabilii de resurse umane. În cadrul acestor întruniri va fi prezentată platforma on-line prin intermediul căreia va fi organizată testarea, exemple de teste etc.

Se preconizează ca primele tes­tări să fie organizate în a doua ju­mătate a lunii august anul curent.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand