14 iunie 2024
Chisinau
Social

Compensații anuale mai mari pentru cadrele didactice din învățământul general

Loading
Social Compensații anuale mai mari pentru cadrele didactice din învățământul general
Compensații anuale mai mari pentru cadrele didactice din învățământul general
thetimes.co.uk

Cadrele didactice și de conduce­re din instituțiile de învățământ general vor primi compensații majorate, începând cu anul 2022. Guvernul a aprobat, pe 23 februarie, creșterea cuantumu­lui compensației de la 2000 de lei la 4000 de lei pentru un an de studii.

Potrivit Direcţiei comunicare și protocol a Executivului, compensațiile pentru personalul didactic sunt prevăzute pentru procurarea de suporturi didactice (dicționare, crestomații, reviste de specialitate, auxiliare didactice, literatură artistică); a tehnicii de calcul (calculator/laptop/tabletă, componente PC, periferice PC, software pentru PC), a produselor software, a consumabilelor pentru calculatoare, pentru servicii de Internet, dar și pentru produse de birotică și pape­tărie.

Compensațiile vor fi acordate pentru toate cadrele didactice care activează în învățământul general public, inclusiv pentru cadrele de conducere care desfășoară activita­te didactică.

Majorarea cuantumului compensației de la 2000 de lei la 4000 de lei este un angajament al Guvernu­lui, asumat în Programul de guver­nare, în acest scop fiind prevăzu­te circa 172 mln. de lei. De aceste compensații vor beneficia peste 43000 de cadre didactice titulare și de conducere.

Proiectul a fost elaborat de Mi­nisterul Educației și Cercetării și are scopul de a sprijini formarea profesi­onală continuă și a asigura creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare, precum şi imple­mentarea eficientă a TIC în educație, dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice etc.

Federația Sindicală a Educației și Științei a susținut permanent re­vendicările pedagogilor, care erau nevoiți uneori să cumpere din bani proprii cărți, reviste etc., necesare în procesul educațional. Acest suport material este bine-venit mai ales pentru cadrele didactice de la țară, care nu au posibilitățile celor din orașe pentru autoinstruire.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand