22 mai 2024
Chisinau
Social

Comitetul Confederal s-a întrunit în şedinţă ordinară

Loading
Social Comitetul Confederal s-a întrunit în şedinţă ordinară
Comitetul Confederal s-a întrunit în şedinţă ordinară
Vocea poporului

O serie de propuneri ale sindicate­lor la proiectul de lege pentru mo­dificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de rea­lizarea obiectivelor politicii fiscale şi vamale pentru 2020 şi perfecţio­narea legislaţiei în domeniu au fost aprobate recent, în cadrul şedinţei a Comitetului Confederal al CNSM.

Propunerile în cauză se axează, în speci­al, pe reducerea poverii fiscale asupra ve­niturilor salariaţilor.

Sindicatele solicită, între altele, intro­ducerea unei noi cote în mărime de 20 la sută a impozitului pe venitul persoanelor fizice ce depăşeşte suma de 360 de mii de lei anual. Alte propuneri ţin de majo­rarea scutirilor personale, deductibilitatea sumelor acordate de angajator salariaţilor pentru medicamente, investigaţii medica­le, intervenţii medicale şi pentru studii pro­fesionale, precum şi a ajutoarelor materiale şi a cotizaţiilor de membru de sindicat etc.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand