20 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Comitetul confederal al CNSM a formulat propuneri de optimizare a asigurărilor sociale şi medicale

Loading
Fără categorie Comitetul confederal al CNSM a formulat propuneri de optimizare a asigurărilor sociale şi medicale
sedinta-CNSM

Foto: vocea.md

 

Amendamentele propu­se de sindicate la proiectul Legii bugetului asigură­rilor sociale de stat pen­tru 2014 şi proiectul Legii fondurilor asigurării obli­gatorii de asistenţă medi­cală pentru anul viitor au fost discutate, printre alte chestiuni, în cadrul şedin­ţei a Comitetului confederal al Confederaţi­ei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 

„Pentru ela­borarea acestor proiecte au fost organizate nume­roase activităţi, grupuri de lucru, consilii tematice, iar în luna iunie a acestui an a fost adoptat cadrul bu­getar pentru 2014-2016”, a menţionat în cadrul şedinţei, vicepreşedintele CNSM, Petru Chiriac. Re­ieşind din acest document, au fost formulate şi pro­puse spre discuţie la nivel de Guvern, Parlament și comisie tripartită amenda-mentele respective. Petru Chiriac a remarcat că, par­ţial, amendamentele îna­intate de sindicate au fost luate în consideraţie în procesul de elaborare a ce­lor două proiecte de lege.

Astfel, s-a ajuns la un numitor comun în ce pri­veşte stabilirea unei con­tribuţii de şase la sută pentru angajaţi şi de 23 la sută – pentru angajatori la formarea fondului de asi­gurări sociale de stat.

Cât priveşte cererea sindicatelor de majorare cu 41 de milioane de lei a veniturilor în bugetul asi­gurărilor sociale, s-a ac­ceptat o creştere de numai şase milioane de lei, iar la capitolul cheltuieli s-a sta­bilit o majorare de 66 de milioane de lei.

În acelaşi timp, repre­zentanţii sindicatelor au cerut ca aceasta să fie de 41 de milioane. Totodată, a fost dublat, de la 60 de milioane până la 120 de milioane de lei, deficitul acestui buget, a specificat Petru Chiriac.

Sindicatele au propus, printre altele, majorarea până la 80 de milioane de lei a surselor alocate pentru tratamentul balneo-sa­natorial, dar această solicitare nu a fost acceptată. Astfel, volumul mijloacelor prevăzute în acest scop urmează a fi cel anterior care a constituit 20 de milioane de lei. În acelaşi timp, au fost majorate cu 300 de lei indemnizaţiile achitate la naşterea primului copil, dar şi pentru fiecare copil următor.

Petru Chiriac a specificat că printre propunerile care nu au fost acceptate se numără şi cea privind reducerea cu 186 de milioane de lei a sumei destinate plăţii ajutorului social. La solicitarea partici­panţilor la şedinţă, vicepreşedintele CNSM a precizat că acest lucru a fost solicitat pentru că organele abilitate au descoperit că o bună parte din aceşti bani nu este utilizată conform destinaţiei, iar soldu­rile ce rămân în cont sunt folosite pentru alte destinaţii.

 

g_cnsm

Unele dintre amendamentele propuse de sindicate au fost luate în consideraţie

 

Cu referire la proiectul Legii fondurilor de asigurări sociale obli­gatorii de asistenţă medicală pentru 2014, vorbitorul a menţionat că CNSM a insistat asupra majorării veniturilor şi cheltuielilor fondu­lui cu 334 de milioane şi 425 de mii de lei. S-a ţinut cont de stabili­rea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărime de şapte la sută – 3,5 pentru angajator şi 3,5 – pentru salariat. La fel, s-a luat în calcul şi faptul că transferurile de la bugetul de stat pentru asigurarea medicală a categoriilor de persoane asigurate de la Guvern vor fi în mărime de 12,1 la sută, în conformitate cu obiec­tivele politicii fiscale şi de administrare fiscală pentru 2014-2016.

În discuţiile avute cu Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, sindicatele au înaintat unele obiecţii lega­te de solicitarea reprezentanţilor celor două instituţii privind creş­terea plăţilor în fondul de asigurări medicale obligatorii. Astfel, re­prezentanţii sistemului de sănătate au cerut majorarea, atât pentru salariaţi, cât şi pentru angajatori, cu 0,5 la sută a cotei contribuţiilor achitate în fondul de asigurări medicale obligatorii.

Propunerea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii şi a Compa­niei Naţionale de Asigurări în Medicină nu s-a bucurat de susţinerea participanţilor la şedinţă. Aceştia au remarcat, printre altele, că, la momentul anunţării acestei solicitări, le-au cerut reprezentanţilor sistemului de sănătate să prezinte o analiză amplă privind utiliza­rea acestor bani pentru creşterea calităţii şi a volumului serviciilor medicale acordate. În context, s-a constatat că eventualele majorări solicitate ar duce la creşterea cu aproximativ 350 de milioane de lei a fondului de asigurări medicale obligatorii.

Cei prezenţi au constatat însă, că, deocamdată, nu a fost prezen­tat niciun răspuns privind modalităţile practice de utilizare a aces­tor bani în scopul îmbunătăţirii calităţii şi volumului asistenţei. Cu toate acestea, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai CNAM au continuat să insiste ca sindicatele să accepte majorarea propusă. Conducerea CNSM a anunţat că va discuta această problemă, în co­respundere cu poziţia formulată de membrii Comitetului Confede­ral, la următoarea şedinţă a Comisiei pentru consultări şi negocieri colective.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, au mai fost discutate aspecte ce ţin de poziţia sindicatelor faţă de politicile statului privind contribuţiile angajaţilor din sectorul agricol în bugetul asigurărilor sociale, cota maximă a impozitului pe venitul persoanelor fizice, majorarea sala­riului minim din sectorul real etc.

Informaţii mai detaliate privind problemele discutate în cadrul şedinţei Comitetului Confederal al CNSM citiţi în numerele urmă­toare ale ziarului și pe portalul național www.vocea.md.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi