18 mai 2024
Chisinau
Social

Comisia tripartită îşi reia, în această lună, activitatea

Loading
Social Comisia tripartită îşi reia, în această lună, activitatea
Comisia tripartită îşi reia, în această lună, activitatea
omisie-tripartita

Foto: vocea.md

Comisia naţională pentru consul­tări şi negocieri colective, în noua componenţă, se va întruni pe 25 mai curent. Această decizie a fost luată, marţi, la prima şedinţă din acest an a Biroului Executiv al structurii în cauză. 

 

Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a precizat pentru „Vocea poporului” că pri­mele două chestiuni de pe agenda următoa­rei şedinţe a Comisiei tripartite au fost pro­puse de reprezentanţii salariaţilor. Ele vor viza modul  în care este îndeplinită hotărâ­rea Guvernului privind planul de acţiuni de minimalizare a practicii de achitare a salari­ilor „în plic” şi a muncii „la negru”, precum şi completarea legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

O altă chestiune a fost propusă de repre­zentanţii patronatelor şi se axează pe meca­nismul de aprobare a actelor legislative şi normative.

„Am convenit ca în fiecare lună să desfă­şurăm astfel de dezbateri şi la ele să discu­tăm nu mai puţin de trei chestiuni importan­te, legate de viaţa şi activitatea lucrătorilor, precum şi de implementarea actelor legisla­tive. Prioritară rămâne şi elaborarea politi­cii bugetar-fiscale pentru anul 2016, a legii bugetului de stat şi a celei privind bugetul de asigurări sociale de stat, dar şi a fondurilor de asigurare obligatorie de sănătate”, a men­ţionat Petru Chiriac.

În timpul apropiat, reprezentanţii CNSM ar putea avea şi o întrevedere cu premierul Chiril Gaburici. În cadrul ei vor fi discutate soluţiile pentru problemele incluse într-o de­claraţie adoptată, recent, la şedinţa Consiliu­lui General al CNSM, în legătură cu situaţia social-economică actuală din ţara noastră, a specificat Petru Chiriac.

Potrivit Biroului comunicare şi relaţii cu presa al Guvernului, timp de câteva luni, nu au fost organizate ședințe ale Comisiei tripar­tite, pe motiv că au fost operate modificări la organigrama Guvernului. În consecinţă, aceasta nu mai include o poziţie de vicepre­mier pe problemele sociale, responsabil de coordonarea intersectorială și consultările pe domeniu, iar atribuţiile tuturor comisiilor conduse anterior de el au fost delegate mi­nisterelor de resort.

„Am decis să-mi asum responsabilitatea de președinte al Comisiei tripartite, pentru o coordonare promptă și eficientă a activității acestei structuri importante”, a subliniat premierul.

În cadrul şedinţei Biroului executiv al Co­misiei naţionale pentru consultări şi negoci­eri colective a fost aprobat planul de activita­te pentru 2015 al acestei structuri.

La întrunirea de marţi a fost prezentată și o informaţie privind activitatea Organizaţiei Internaţionale a Muncii în ţara noastră în domeniul dialogului social. Ala Lipciu, coor­donatorul naţional al OIM, a făcut o trecere în revistă a activităţilor organizaţiei şi a rei­terat disponibilitatea acesteia de a acorda şi în continuare asistenţă tehnică şi financiară pentru dezvoltarea dialogului social din ţara noastră.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand