25 iunie 2024
Chisinau
Social

Comisia tripartită își reia activitatea într-o nouă componență și cu noi aspirații

Loading
Social Comisia tripartită își reia activitatea într-o nouă componență și cu noi aspirații
Comisia tripartită își reia activitatea într-o nouă componență și cu noi aspirații
gov.md

Pe 20 aprilie, a avut loc ședința Biroului executiv al Comisiei Naționale pentru Consultări și Nego­cieri Colective (CNCNC). Ședința s-a desfășurat în contextul în care Guvernul a aprobat recent par­tea componentă a Executivului în CNCNC și a desemnat coordonato­rul Comisiei din partea Guvernului, în persoana lui Alexei Buzu, minis­trul Muncii și Protecției Sociale.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM), a dezvăluit pentru redacția gazetei „Vocea poporului” unele aspecte din activitatea comisiei tripartite.

„A existat o pauză în legătură cu remanierile în Guvern. În ca­drul Biroului executiv al Comisi­ei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, s-a  discutat despre agenda ședinței CNCNC, care se preconizează să aibă loc pe 5 mai. De la începutul anului, a avut loc doar o ședință a Comi­siei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, deoarece Gu­vernul nu desemnase noul repre­zentant în CNCNC. În paralel, a fost examinat planul de acțiuni aprobat pentru primul semestru, din care urmează să fie incluse chestiuni pentru a fi discutate în ședința de pe 5 mai”, a afirmat Sergiu Sainciuc.

El a adăugat că a rămas ches­tiunea cu privire la oportunita­tea de modificare a mecanismului de asigurare a angajaților MAI cu norma de hrană. Solicitarea aceas­ta a venit de la Federația Sindica­lă „Sindlex” încă la început de an. „Noi vorbim în cazul dat despre anul financiar 2024, fiindcă bugetul pe acest an este aprobat deja. Este o măsură preparatorie în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru angajații din structurile de forță”.

O altă chestiune ține de asigu­rarea realizării dreptului la pensie anticipată persoanelor care activea­ză în condiții deosebite de muncă, precum și de dreptul la pensie pen­tru carieră lungă.

„Noi am abordat aceste ches­tiuni de mai multe ori. Am fost auziți, am avut și întrevederi la CNAS, am prezentat și două pro­iecte cu inițiativa respectivă, am găsit susținere”, a subliniat liderul sindical.

Sergiu Sainciuc a relevat că un aspect foarte important care îi vi­zează pe toți bugetarii ține de mo­dificarea Legii 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bu­getar.

„Avem mai multe propuneri parvenite de la cinci centre sindi­cale național-ramurale din sectorul public. Evident, în acest context, am propus ca aceste chestiuni să fie abordate și în cadrul CNCNC, dar în paralel, vreau să menționez că pe 3 mai vom avea o între­vedere cu ministrul Finanțelor, Veronica Sirețeanu, unde va fi pusă în discuție și chestiunea respectivă. O altă problemă care va fi aborda­tă ține de taxa de stat achitată la înregistrarea organizației sindicale. Noi am abordat această chestiune în repetate rânduri. Este inechitabil, chiar discriminatoriu tratamentul: în timp ce ONG-urile sunt scutite de plata acestei taxe, când patro­natele achită doar 90 de lei, noi, ca sindicate, trebuie să achităm taxa de 1149 de lei”, a mai afirmat vicepreședintele CNSM.

El a adăugat că sindicaliștii au sesizat acest lucru și la întreve­derea cu premierul, au făcut și demersul respectiv. În consecință, ministrul Muncii și Protecției Soci­ale ne-a comunicat că chestiunea este pe ordinea de zi. Liderii sindi­cali au fost anunțați că factorii de decizie din Guvern mai pregătesc o notă de argumentare despre ne­cesitatea de a scuti sindicatele de achitarea acestei taxe.

Igor Zubcu, președintele CNSM, a solicitat ca la următoarea ședință a CNCNC să fie inclusă și chestiu­nea vizând începerea negocierilor cu partenerii sociali privind cuan­tumul salariului minim în Republi­ca Moldova.

„Noi insistăm ca acesta să fie de 5850 de lei chiar din anul acesta. Am elaborat și un Memorandum în acest sens. Deocamdată, colegii de la patronate examinează propune­rea noastră. Noi am adus și argu­mentele necesare: un salariu minim trebuie să asigure o pensie minimă, ceea ce în prezent nicidecum nu se întâmplă. De asemenea, urmează să fie examinate modificările la Legea privind ocuparea forței de muncă, precum și alte aspecte asupra cărora părțile au convenit”, a conchis Sergiu Sainciuc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand