25 iunie 2024
Chisinau
Social

Comisia națională pentru negocieri colective a discutat chestiuni arzătoare

Loading
Social Comisia națională pentru negocieri colective a discutat chestiuni arzătoare
Comisia națională pentru negocieri colective a discutat chestiuni arzătoare
sindicate.md

Membrii Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colec­tive (CNCNC) s-au întrunit, recent, în prima ședință din acest an. În cadrul acesteia au fost discutate mai multe subiecte, printre care implementarea Convenției Organizației Internaționale a Mun­cii nr.161 privind serviciile de sănătate ocupațională, inițiativele de stimulare a creșterilor salariale, inițierea procesului de ratifica­re a Convenției OIM nr. 190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă.

„Ne-am angajat să susținem această convenție. Recent, a avut loc și un eveni­ment susținut de OIM, în parteneriat cu sindicatele, cu Parlamentul și ne-am re­înnoit cumva angajamentul să accelerăm ratificarea acestei convenții”, a specificat Corina Ajder, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS).

Membrii Comisiei au acordat o atenție sporită problemelor ce țin de securitatea și sănătatea în muncă, de implementarea şi revizuirea politicii naționale în conformi­tate cu prevederile Convenției OIM nr.161 privind serviciile de sănătate ocupațională. În scopul asigurării respectării acestui drept fundamental în relațiile de muncă, precum și al coordonării activităților în domeniu, partenerii sociali au convenit inițierea ela­borării unui Program național în domeniul securității și sănătății în muncă pe parcur­sul anului curent.

În context, reprezentanții sindicatelor au subliniat că autoritățile, după consultări cu organizațiile de patroni și muncitori, ar trebui să pună în aplicare și să reexamine­ze periodic o politică națională coerentă în domeniul securității, igienei muncii și a mediului de muncă, în conformitate cu prevederile Convenției OIM nr. 155 privind securitatea și igiena muncii și mediul de muncă.

Totodată, pentru a implementa eficient programul dat, sindicaliștii au menționat că este necesar de a pune accentul pe acțiunile instituțiilor abilitate pentru a furniza îndru­mări patronilor și angajaților, pentru a-i ajuta să se conformeze obligațiilor lor lega­le și să promoveze o campanie cu genericul „Zero accidente la locul de muncă”, să se instituie un sistem instituțional și normativ în vederea implementării Convenției OIM nr. 161.

„Am avut un angajament ambițios de a ratifica Convenția, am făcut acest lucru. Evident, putem să transpunem în legislația națională cadrul internațional, dar cel mai complicat este cum aplicăm în practică re­spectiva convenție. Este un lucru pe care trebuie să-l facem împreună, inclusiv sin­dicatele și patronatele. Să revedem fiecare acțiune din acest plan, la ce etapă ne aflăm, împreună să depunem eforturi ca să im­pulsionăm activitatea și să mergem mai departe, pentru că altfel ar rezulta că am ratificat Convenția, dar nu putem să o im­plementăm”, a menționat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM.

„Securitatea și sănătatea salariaților este una din problemele cheie în sfera muncii. Muncitorilor care aduc plusvaloare între­prinderilor este important ca să le asigurăm toate măsurile care să le mențină capacita­tea de muncă. De asemenea, să sporeas­că productivitatea muncii și capacitatea concurențială a întreprinderilor”, a adăugat Igor Ciloci, director adjunct al Inspectora­tului de Stat al Muncii.

Pe parcursul anului 2022 au fost comu­nicate peste 500 de cazuri de accidentare la locul de muncă, 64 dintre acestea fiind mortale, 68 grave și 394 cu incapacitate temporară de muncă.

De asemenea, Comisia a aprobat Planul de activitate al Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective pentru semestrul întâi al anul 2023, care include mai multe subiecte de interes comun din domeniul relațiilor social-economice și al reglementării raporturilor de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand