25 iunie 2024
Chisinau
Social

Comisia de Femei a CNSM, la ora bilanțului

Loading
Social Comisia de Femei a CNSM, la ora bilanțului
Comisia de Femei a CNSM, la ora bilanțului
tv8.md

Comisia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova (CNSM) a organizat o ședință de dare de seamă pentru activitățile pe parcursul anului 2021. Obiec­tivul principal al Comisiei de Femei a fost realizarea strategiei CNSM în perioada 2017-2022, îndeosebi, capitolul IX, „Asigurarea egalităţii de gen în sindicate”.

În perioada de referinţă au avut loc un şir de activităţi, fiind puse în discuție dificultățile cu care se confruntă femeile din ţară, precum şi au fost lansate propuneri concrete de soluţionare a acestora.

„Am activat după un plan bine chibzuit şi l-am realizat, indiferent de starea de lucruri în societate. Pe perioada a doi ani de pandemie de Covid-19, am dat dovadă de activism, de curaj şi insistenţă. Comisia de Femei a contribuit, pe parcursul anului, la informarea membrilor de sindicat şi la identificarea problemelor cu care se con­fruntă femeile în situaţia pandemică”, a menționat Liuba Rotaru, președinta Comi­siei de Femei.

Liuba Rotaru a mulțumit tuturor repre­zentantelor comisiei, care reprezintă un centru sindical naţional ramural, pentru activismul de care au dat dovadă în sindi­catul pe care îl reprezintă, pentru insistenţă, cumsecădenie şi solidaritate.

La eveniment a participat și Igor Zubcu, președintele CNSM. Liderul sindical a venit cu propunerea să se facă un audit de gen în fiecare ramură a economiei, fiindcă doar astfel se va putea afirma că au fost identifi­cate problemele, prioritățile.

 

Trebuie să continuăm să promovăm egalitatea și echitatea de gen în contextul unei crize globale în sănătate

 

„Politica conducerii CNSM este una ra­cordată la valorile consfințite de cea de-a patra Conferință Mondială a Femeilor, or­ganizată de Confederația Internațională a Sindicatelor (ITUC). Trebuie să continuăm să promovăm egalitatea și echitatea de gen în contextul unei crize globale în sănătate, cea economică, socială”, a menționat Igor Zubcu.

„Care sunt prioritățile noastre? Priorita­tea Confederației în domeniul egalității de gen, referindu-mă la pandemie, este un impact diferențiat asupra femeilor, deoare­ce femeile sunt cele mai implicate în sec­torul public, în mișcarea sindicală, unde 63% le reprezintă femeile. Este necesar de a construi o economie a îngrijirii prin investiții în această sferă, deoarece sectorul de asistență este unul care trebuie fortifi­cat. De asemenea, trebuie să sensibilizăm conducerea țării, inclusiv să trecem de la o economie de piață liberă la una socială. Acest lucru ar ajuta inclusiv la creșterea imaginii femeii în societate”, a mai afirmat președintele CNSM.

Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a vorbit, la rândul său, despre relațiile strânse cu reprezentanții sindicatelor în teritoriu, pentru ca membrele Comisi­ei de Femei să poată împărtăși din acea experiență bogată pe care o au.

„De asemenea, membrii de sindicat trebuie să cunoască toate realizările dvs., să fie informați corect despre ceea ce se întreprinde și să îi implicăm și pe ei în elaborarea unor planuri, idei pentru întă­rirea mișcării sindicale”, a declarat Petru Chiriac.

Participantele la eveniment au vorbit despre violența și hărțuirea bazată pe gen în lumea muncii și ratificarea convenției 190 a OIM, despre remunerare egală pentru muncă egală. De asemenea, au fost discutate mai multe probleme ce ţin de îmbunătăţirea condițiilor de muncă şi desecuritate la locul de muncă, apărarea drepturilor şi intereselor angajaților, asi­gurarea protecţiei sociale echitabile, com­baterea violenţei faţă de femei, inclusiv la locul de muncă, sporirea calităţii servici­ilor de sănătate prestate femeilor, înlătu-rarea discrepanțelor salariale, despre salarii decente.

Activitatea Comisiei de Femei este apre­ciată de conducerea CNSM, aceasta este o voce puternică auzită și de conducerea țării, de guvern, care țin cont de părerea Comisiei atunci când se caută soluții pentru problemele cu care se confruntă în general toate femeile din R. Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand