26 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Combaterea discriminării, în atenția sindicaliștilor

Loading
Без рубрики Combaterea discriminării, în atenția sindicaliștilor
Combaterea discriminării, în atenția sindicaliștilor

 

 

seminar-cnsm

Foto: vocea.md

Recent, la Casa Sindicatelor a avut loc un seminar cu ge­nericul „Consolidarea capacităţii organizaţiilor obşteşti în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării”. La eveni­ment au participat reprezentaţi ai conducerii CNSM, speci­alişti în domeniul protecţiei social-economice de la sindica­tele de ramură, de la ONG-uri.

 

Combaterea discriminării în relațiile de muncă

 

Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, a relevat, la deschiderea se­minarului de instruire, că „discri­minarea, sub diferite forme, este un viciu care ia amploare în societatea noastră. De aceea, sindicatele ple­dează permanent pentru diminua­rea acestui fenomen negativ și vor continua, împreună cu partenerii sociali, să depună eforturi pentru a îmbunătăți situația”.

În cadrul seminarului au fost relatate diverse probleme şi ca­zuri de discriminare a angajaţilor, femeilor, pensionarilor, mamelor aflate în concediu de maternitate pentru îngrijirea copiilor. Din ex­perienţa Centrului pentru Dreptu­rile Omului din Moldova (CDOM) au fost menţionate şi mecanismele de protecţie împotriva discrimină­rii. „Grație colaborării cu Centrul pentru Drepturile Omului, am obținut achitarea concediilor de boală, perioada cotizării pentru ieşirea la pensie a femeilor etc. În scopul apărării drepturilor şi inte­reselor angajaţilor, cred că astfel de întruniri sunt binevenite, îndeo­sebi în strânsă colaborare cu aceste instituţii importante din Republica Moldova”, a adăugat Chiriac.

 

Asigurarea egalităţii în câmpul muncii

 

La rândul ei, Olga Bulmaga, şefa Direcţiei politici nediscriminare a Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asi-gurării Egalității, în calitatea sa de formator, a menţionat: „În cadrul acestui seminar, ne-am pro-pus să prezentăm conceptul de combatere a discriminării, acţi­unile şi formele de discriminare, criteriile de protejare, conform Le­gii nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii.

De asemenea, în cadrul normativ care reflectă activitatea în câmpul muncii, noi am identificat art. 7 cu privire la asigurarea egalităţii, care interzice discriminarea în câmpul muncii sub orice formă, restricţie legată de angajare, concediere sau în genere de procesul de desfăşu­rare a activităţii în muncă”.

 

Mecanismele de protecţie a drepturilor omului

 

Svetlana Rusu, consultant prin­cipal al avocatului parlamentar, a accentuat că discuțiile din partea a doua a seminarului, axate pe me­canismul de protecţie împotriva discriminării, principiile egalităţii, standardele internaţionale şi naţio­nale cu referire la prevenirea, inter­zicerea şi eliminarea discriminării vor fi utile pentru cei interesați de aceste probleme. Totodată, dânsa a subliniat că este necesar ca aceștia să cunoască ce stipulează în acest sens Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, directivele UE, să fie la curent cu acţiunile pozitive şi măsurile speciale ale egalităţii, cu mecanismul nejudiciar de protec­ţie a drepturilor omului.

Consiliul pentru Prevenirea, Eliminarea Discriminării şi Asi­gurarea Egalităţii este o autorita­te publică autonomă, cu statut de persoană juridică de drept public (instituită prin Legea nr. 121 din 25 mai 2012 privind asigurarea egali­tăţii), un organ colegial, membrii căruia sunt numiţi de Parlamentul Republicii Moldova. Consiliul exa­minează toate plângerile prin care se comunică despre un presupus act de discriminare. Formele de discriminare şi criteriile protejate sunt indicate în art. 1 şi 2 al Legii nr. 121 privind asigurarea egali­tăţii: rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilita­te, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu precum orientarea sexuala, provenienţa socială, pro­prietate, starea sănătăţii etc.

Seminarul în cauză a fost organi­zat de Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asi­gurării Egalității și Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova în colaborare cu CNSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand