4 iunie 2023
Chisinau
Social

CNSM și structurile teritoriale: obiectivele pot fi atinse printr-o strânsă conlucrare

Loading
Social CNSM și structurile teritoriale: obiectivele pot fi atinse printr-o strânsă conlucrare
CNSM și structurile teritoriale: obiectivele pot fi atinse printr-o strânsă conlucrare
Vocea poporului

Sindicatul este puternic doar în măsura în care membrii acestuia sunt uniți, indiferent de organizațiile din care provin și de localitățile în care activează. O verigă puterni­că sunt sindicaliștii din teritoriu, care simt mai bine pulsul societății. Din acest motiv, părerea acestora este foarte importantă pentru conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), care s-a întâlnit, recent, într-o ședință online, cu reprezentanții din teri-toriu și au discutat aspecte care vizează activitatea mișcării sindica­le la nivel teritorial, impedimentele cu care se confruntă sindicaliștii în teritoriu, realizările Confederației din ultima perioadă și prioritățile pentru anul 2022.

La deschidere, Igor Zubcu, pre-ședintele CNSM, i-a asigurat pe sindicaliștii din teritoriu de tot spriji­nul necesar și a subliniat că mișcarea sindicală mizează pe activitatea și pe susținerea reciprocă din partea lor.

 

Acțiunile CNSM în 2021

După intervenția președintelui CNSM, vicepreședintele Sergiu Sain­ciuc a informat asistența despre acțiunile CNSM în anul 2021 în scopul asigurării protecției social-economi­ce a salariaților, membri de sindicat, și a comunicat despre perspectivele pentru următoarea perioadă. Astfel, vicepreședintele CNSM s-a referit la contribuția CNSM la avizarea pro­iectelor privind politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2022, a proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2022, a proiectului Legii bugetului asigurărilor de stat pentru anul 2022, proiectului Legii fonduri­lor asigurării obligatorii de asisten-ță medicală pentru anul curent.

Sergiu Sainciuc a menționat că în sectorul bugetar au fost obținute mai multe realizări importante: majora­rea, de la 1 ianuarie 2022, a valorii minime a salariului lunar calculat, de la 2200 de lei la 3100 de lei; majora­rea claselor de salarizare pentru mai multe categorii de funcționari; majo­rarea cu 30% a salariilor de bază a personalului medical.

 

Sindicatele au insistat să fie luate mai multe măsuri de susținere a populației afectate de pandemie

 

Referindu-se la măsurile de susținere a populației afectate de pandemie, Sergiu Sainciuc a men-ționat că acestea au fost modeste. În legătură cu aceasta, sindicate­le au insistat să fie luate mai multe măsuri, cum ar fi: acordarea din bugetul de stat a indemnizației salariaților cu copii în vârstă de până la 12 ani în cazul suspendă­rii procesului educațional; acor­darea indemnizației pentru șomaj tehnic, instituită ca urmare a decla­rării stării de urgență în sănătatea publică; acordarea compensațiilor pentru implementarea măsuri­lor speciale privind asigurarea se-curității și sănătății populației; aju­torarea salariaților cu regim de ac­tivitate redusă.

Totodată, Petru Chiriac, vice-președinte al CNSM, a subliniat importanța consolidării structurilor teritoriale și a rolului repre-zentanților CNSM în teritoriu privind prioritățile Confederației pentru ur­mătoarea perioadă. Petru Chiriac a îndemnat reprezentanții CNSM în teritoriu să fie activi, să conlu-creze cu liderii sindicali și cu par­tenerii din teritoriu pentru a atinge obiectivele strategice ale Confederației.

 

Doleanțele reprezentanților din teritoriu

În cadrul discuțiilor, reprezen-tanții CNSM în teritoriu au men-ționat problemele cu care se con­fruntă: activitatea redusă a comisi­ilor teritoriale de consultări și ne-gocieri colective în raioane; impac­tul semnificativ asupra populației al creșterii tarifelor la resurse energetice și a prețurilor; unele carențe cu privire la modalitatea de calculare a salariilor în sectorul bugetar și a pensiei; eliminarea for­melor de discriminare la locul de muncă. Sindicaliștii au menționat că este necesar de organizat cu regu­laritate astfel de întruniri, pentru a pune în discuție problemele actuale și a identifica soluții.

Participanții la masa rotundă au mai discutat despre necesitatea excluderii taxei de înregistrare de stat pentru organizațiile sindicale și crearea unui mecanism facil de dobândire a statutului de persoa­nă juridică, promovarea unui me­canism simplificat de soluționare a litigiilor individuale de muncă, neadmiterea amendării Codului muncii în defavoarea salariaților, excluderea Inspectoratului de Stat al Muncii de sub incidența Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, pro­movarea importanței contractelor colective de muncă, intensificarea activităților de prevenire a acciden­telor de muncă, instruirea despre diferite modificări în legislație, de care trebuie să țină cont liderii sin­dicali.

Amintim că reprezentantul CNSM în teritoriu reprezintă intere­sele Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova în unitățile administrativ-teritoriale, conlucrea­ză cu președinții structurilor sin­dicale teritoriale ale organizaților membre ale CNSM, precum și cu liderii organizațiilor sindicale pri-mare din teritoriu în vederea pro­movării principiilor fundamentale ale sindicatelor, inclusiv a partene­riatului social, prin prisma normelor dreptului internațional, a legislației naționale și a Statutului CNSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor