25 iunie 2024
Chisinau
Social

CNSM și sindicaliștii din ramura transportului auto dezvoltă conlucrarea cu ANTA

Loading
Social CNSM și sindicaliștii din ramura transportului auto dezvoltă conlucrarea cu ANTA
CNSM și sindicaliștii din ramura transportului auto dezvoltă conlucrarea cu ANTA
sindicate.md

În contextul campaniei naționale „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, la finele săptămânii trecute, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), și Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, au efectuat o vizită de lucru la Agenţia Naţională Trans­port Auto (ANTA).

În dialog cu reprezentanții colectivului de muncă de la ANTA, conducerea CNSM a vorbit despre specificul activității sindi­cale și beneficiile apartenenței la sindicate. De asemenea, părțile au discutat despre importanța contractului colectiv de muncă și beneficiile acestuia pentru salariați, in­clusiv prioritățile CNSM pentru următoarea perioadă. La întrevedere a participat și Va­sile Chetrușca, director ANTA. De aseme­nea, precizăm că această vizită de lucru a fost organizată la inițiativa lui Petru Lungu, președintele Federaţiei Sindicatelor Trans­portatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova.

Menționăm că Agenţia Naţională Trans­port Auto este autoritatea care asigură implementarea documentelor de politici publice şi a strategiilor naţionale de dez­voltare în domeniul transporturilor rutiere, controlează şi supraveghează respecta­rea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu de către operatorii de transport auto şi de către întreprinderile ce desfă-şoară activităţi conexe transportului rutier.

Amintim că sus-menționata campanie națională „Organizația primară – ener­gia mișcării sindicale”, lansată de CNSM în luna martie anul curent, urmărește să contribuie la consolidarea și dezvoltarea instituțională a mișcării sindicale, la fortifica­rea organizațiilor sindicale primare, pentru a promova valorile sindicalismului autentic, a spori rolul organizațiilor respective și a dezvolta parteneriatul social.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand