22 iunie 2024
Chisinau
Social

CNSM și ASEM au semnat un Acord de parteneriat pentru cinci ani

Loading
Social CNSM și ASEM au semnat un Acord de parteneriat pentru cinci ani
CNSM și ASEM au semnat un Acord de parteneriat pentru cinci ani
sindicate.md

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Aca­demia de Studii Economice din Mol­dova (ASEM) au încheiat, recent, un Acord de parteneriat, valabil pe un termen de cinci ani. Documentul a fost semnat de către Igor Zubcu, președintele CNSM, și Alexandru Stratan, rectorul ASEM, doctor ha­bilitat, profesor universitar, mem­bru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei.

Obiectivul Acordului este stabilirea unui parteneriat reciproc avantajos între părți, în scopul organizării și desfășurării activităților de cercetare, care să fundamenteze măsurile de dezvoltare în domeniul social-economic al Republicii Moldova şi să argu­menteze poziția sindicatelor la elaborarea politicilor sociale și economice ale Republi­cii Moldova. Acordul mai prevede dezvolta­rea relațiilor dintre instituţii în vederea pro­movării, prin diferite forme, a cunoștințelor din domeniul muncii și protecției sociale în rândul studenților, inclusiv în vederea ajus­tării procesului de formare profesională a specialiștilor la necesitățile pieței muncii.

Parteneriatul presupune organizarea de instruiri pentru activul sindical pe subiecte ce țin de economie, finanțe, contabilitate, drept, în baza unui contract suplimentar. De asemenea, organizarea, de comun acord cu CNSM, a întrunirilor și unor instruiri ale studenților, masteranzilor și cadrelor di­dactice din ASEM, participarea la cercetări științifice, proiecte, evenimente și acțiuni privind diseminarea rezultatelor acestora, dar și organizarea stagiilor de documen­tare pentru cadrele didactice și doctoranzii ASEM.

La eveniment au participat Sergiu Sain­ciuc, vicepreședinte al CNSM, Nadejda La­vric, vicepreședinte al Federației Sindicale a Educației și Științei, Sergiu Iurcu, consi­lier superior în Departamentul protecție social-economică al CNSM, precum și Vic­toria Cociug, prorector pentru cercetare și parteneriate al ASEM, doctor în economie, conferențiar universitar.

În cadrul evenimentului, părțile au discu­tat despre situația din sistemul educațional la nivel național, problemele cu care se confruntă cadrele didactice din instituțiile de învățământ superior, situația de pe piața muncii, necesitatea majorării salariilor în educație și a îmbunătățirii condițiilor de muncă, a implementării unor programe de susținere a tinerilor specialiști. De ase­menea, s-a vorbit despre activitatea CNSM din ultima perioadă și despre acțiunile pla­nificate pentru 2023, inclusiv colaborarea dintre partenerii sociali și cerințele înainta­te de către mișcarea sindicală în domeniul protecției social-economice.

Academia de Studii Economice din Mol­dova a fost fondată în septembrie 1991. Este cea mai mare instituție de învățământ superior cu profil economic din Republica Moldova. În prezent, la ASEM își fac studiile peste 7000 de studenți. Aici activează 20 de doctori habilitaţi și peste 150 de doctori în științe.

Activitatea de cercetare este organiza­tă în ASEM în cadrul Institutului de Cercetări Economice și Studii Europene, pre-cum și în 14 laboratoare și centre de cer­cetare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand