16 iunie 2024
Chisinau
Social

CNSM se opune intenției guvernanților de a face modificări în Codul muncii

Loading
Social CNSM se opune intenției guvernanților de a face modificări în Codul muncii
CNSM se opune intenției guvernanților de a face modificări în Codul muncii
report.md

Cadrele medicale, dar și alte catego­rii de angajați, vor fi detașați în alte instituții, dar și rechemați din con­cediul anual de odihnă, fără acordul lor scris, în situații de urgență, ase­diu, război sau stării de urgență în sănătate publică.

Un astfel de proiect de lege a fost apro­bat recent de către Guvern. Viorica Dum­brăveanu, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a motivat necesitatea completării a două articole din Codul mun­cii prin situația epidemiologică din țară.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) este împotriva pro­movării și adoptării unui astfel de proiect de lege. Un aviz în acest sens a fost expedi­at recent pe adresa Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS).

 

În contradicție cu norma legală

Sindicaliștii enumeră mai multe preve­deri legale cu care ar veni în contradicție modificările propuse de minister.

„Stabilirea unor asemenea drepturi pen­tru angajatori ar constitui o contradicţie cu principiile de bază ale reglementării rapor­turilor de muncă, statuate în art. 5, lit. a) şi d) din Codul muncii. Sau, potrivit art. 5, lit. a) şi d) din Codul muncii, principiile pre­cum: libertatea muncii, incluzând dreptul la munca liber aleasă sau acceptată, asigura­rea dreptului fiecărui salariat la odihnă, in­clusiv la reglementarea timpului de muncă, la acordarea concediului anual de odihnă, reies din normele dreptului internaţional şi din cele ale Constituţiei Republicii Moldo­va, iar excepţii privind respectarea acestor elemente fundamentale ale reglementării raporturilor de muncă nu sunt admise”, se precizează în avizul CNSM către MSMPS.

 

Relațiile de muncă dintre angajator și salariat se bazează pe negociere, pe libertatea opțiunii

 

De asemenea, potrivit sursei citate, sta­bilirea dreptului angajatorului de a dispune detaşarea sau rechemarea salariaţilor din concediul de odihnă anual, fără acordul scris al acestora, constituie o contradicţie și cu Constituția Republicii Moldova, dar și cu art. 6 din Codul muncii, care stipulează că „Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă, a profesiei, meseriei sau activităţii sale. Nimeni, pe toată durata vie­ţii sale, nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă sau într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea. Orice act juridic încheiat cu nerespectarea acestor dispoziţii este nul”.

De altfel, sindicaliștii consideră că asi­gurarea condiţiilor de securitate şi sănăta­te la locul de muncă, dar şi aplicarea com­pensaţiilor pentru salariaţii care se află pe prima linie în depăşirea situaţiilor de criză, constituie soluţia cea mai eficientă pentru motivarea acestora să accepte atât pro­punerea angajatorului de detaşare, cât şi cea de rechemare din concediul de odihnă anual.

Potrivit vicepreședintelui Federației Sin­dicale „Sănătatea”, Igor Zubcu, detașarea sau impunerea forțată la un post de mun­că nu va duce la calitatea actului medical, dar poate avea un efect invers.

„Salariatul mereu trebuie să aibă drep­tul de a alege și a refuza să muncească în anumite condiții, într-un anumit loc, care ar putea să prezinte pericol pentru sănătatea lui. Această meserie trebuie să fie realizată în mod conștient, dar nu prin impunere. În cazul de față, legiuitorul mai bine ar veni cu o precizare la indemnizația specială, ca angajatul să fie motivat să lu­creze. Este oportun ca să existe acordul salariatului. Acesta trebuie să fie informat despre riscuri, condițiile de muncă. S-ar putea ca el să fie bolnav cronic, iar faptul că este rechemat și detașat într-un anumit loc de muncă poate prezenta pericol nu doar pentru sănătatea lui, dar și a mem­brilor familiei. Relațiile de muncă dintre angajator și salariat se bazează pe nego­ciere, pe libertatea opțiunii. Cred că, prin aceasta, legiuitorul își depășește într-un fel măsura de impunere”, a concluzionat Igor Zubcu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand