21 mai 2024
Chisinau
Social

CNSM pune umărul la perfecționarea legislației

Loading
Social CNSM pune umărul la perfecționarea legislației
CNSM pune umărul la perfecționarea legislației
Vocea poporului

După numeroase adresări că­tre organele de resort, la 7 iunie 2023, CNSM a avizat pozitiv pro­iectul de Hotărâre a Guvernului (elaborat și promovat de Minis­terul Muncii și Protecției Sociale) cu privire la aprobarea proiec­tului de Lege pentru modifica­rea art. 10 din Legea sindicatelor nr. 1129/2000. Astfel, la 31 iulie 2023, Parlamentul a adoptat mo­dificarea art. 10 din Legea sindi­catelor nr. 1129/2000, care pre­vede scutirea sindicatelor de taxa de înregistrare de stat (1149 de lei).

Însă, deși sindicatele au fost scutite de taxa de înregistrare de stat, în continuare se confruntă cu mai multe probleme, inclusiv ce țin de: stabilirea sancțiunilor pentru încălcarea legislației cu privire la sindicate și a drepturi­lor sindicale garantate de lege și statutele sindicatelor; liberaliza­rea excesivă a legislației muncii în detrimentul drepturilor, garanțiilor și intereselor legale ale salariaților, sub pretextul dezvol­tării mediului de afaceri și a cli­matului investițional; armoniza-rea legislației naționale în materie de inspecție a muncii cu pre-vederile Convenției nr. 81 și Convenției nr. 129 ale OIM.

În scopul consolidării dialogului social și fortificării capacităților partenerilor sociali, la so­licitarea MMPS, CNSM a elaborat un set de propuneri de modificare și completare a unor acte normative, inclusiv a Legii sindi­catelor în vederea perfecționării legislației din domeniul muncii.

Pentru fortificarea drepturi­lor și garanțiilor salariaților, la 15.01.2024, CNSM a prezentat MMPS propuneri concrete pentru modificarea Codului muncii. Pro­punerile respective urmează a fi examinate în cadrul grupului de lucru tripartit (Guvern, Sindicate, Patronat).

 

Eugeniu COVRIG, șeful Departamentul juridic al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand