25 iunie 2024
Chisinau
Social

CNSM propune Executivului măsuri de protecție social-economică a populației

Loading
Social CNSM propune Executivului măsuri de protecție social-economică a populației

Situația pandemică în Republica Moldova devine din ce în ce mai acută. Este evident că sunt nece­sare măsuri care ar conduce la di­minuarea ratei de infectare și de decese provocate de Covid-19, dar, totodată, urmează să ținem cont de necesitatea asigurării populației cu venituri care le-ar permite să-și asigure existența.

Arhiva VP

Eventuala institu­ire a unei stări de urgență la nivel național trebuie discutată și adop­tată printr-o participare cât mai largă a diferitor actori ai societății, prin abordarea cât mai mult po­sibil a specificului fiecărui partici­pant, astfel, încât să nu provoace consecințe irecuperabile atât sani­tare, cât și social-economice. Des­pre aceasta se menționează într-o scrisoare, semnată de președintele Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM), Oleg Budza, adresată premierului interimar al Republicii Moldova, Aureliu Ciocoi, președinte al Co­misiei naționale extraordinare de sănătate publică.

Potrivit autorului scrisorii, sindi­catele și anterior au venit cu pro­puneri și măsuri constructive care au vizat asigurarea și respectarea drepturilor și intereselor oamenilor muncii. „Cu toate că pe parcursul anului 2020 au fost luate unele măsuri cu impact social-economic, inclusiv ce țin de salariile achi­tate, acestea au avut un grad de absorbție foarte redus. Dat fiind impactul mic al măsurilor aplicate, constatăm, conform datelor dife­ritor studii, pierderea pe parcursul anului 2020 a circa 100 de mii de locuri de muncă. Din aceste con­siderente, în continuare este actu­al de a aplica măsuri care ar viza subvenționarea directă a salariilor în cazul situațiilor de suspendare a activității, staționare sau șomaj tehnic al lucrătorilor, în mărime de cel puțin al cuantumului minim ga­rantat al salariului în sectorul real al economiei – 2935 de lei. Această măsură are menirea de a menține relația de muncă dintre angajator și lucrător și, ulterior, la o reveni­re mai ușoară la activitatea nor­mală a unităților economice”, se menționează în scrisoare.

 

Sunt necesare acțiuni care ar conduce la diminuarea ratei de infectare și de decese provocate de Covid-19

 

Totodată, potrivit sursei citate, în cazul în care va fi restricționată ac­tivitatea instituțiilor de învățămănt preșcolar și primar, urmează a fi elaborat un mecanism de susținere a părinților cu copii care frecven­tează aceste instituții. „Pandemia a afectat într-o proporție mai mare populația tânără. Pentru a menține tinerii pe piața muncii internă este necesar de a promova și susține pe larg deschiderea afacerilor proprii, inclusiv prin acordarea unor cre­dite preferențiale cu rată redusă a dobânzii, precum și includerea tinerilor în programe de recalifi­care și de formare profesională. Salariul rămâne a fi o sursă impor­tantă de venit și lipsa lui afectează semnificativ nivelul de trai al lucră­torilor. Din aceste considerente este necesar menținerea ritmului de creștere a salariilor și neadmiterea acumulării restanțelor la plata sala­riilor”, relevă autorul.

O altă măsură vizează simplifica­rea procedurilor de înregistrare la ANOFM a șomerilor și identificarea soluțiilor de majorare a bugetului de șomaj. „Imperativă este și in­tensificarea măsurilor de asigurare a securității și sănătății la locul de muncă, nemijlocit care se referă la prevenirea infectării la locul de muncă:  respectarea distanței, asi­gurarea cu măști, mănuși și dezin­fectante, efectuarea termometriei, carantina pentru persoanele care au fost în contact cu cei infectați etc. Pentru a asigura o consolidare a colectiivelor de muncă și a spo­ri eforturile comune dintre lucră­tori și angajatori este necesar de a promova negocierile colective și a reglementa situațiile dificile cre­ate de pandemie prin încheierea contractelor colective de muncă”, a accentuat Oleg Budza, prețedintele CNSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand