23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

CNSM, preocupată de remunerarea echitabilă a salariaţilor

Loading
Без рубрики CNSM, preocupată de remunerarea echitabilă a salariaţilor
CNSM, preocupată de remunerarea echitabilă a salariaţilor

 

 

comitet-confederal

Foto: vocea.md

Remunerarea echitabilă a sa­lariaţilor şi, în primul rând, a membrilor de sindicat, este una dintre preocupările pri­mordiale ale Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 

Membrii Comitetului Confederal al CNSM au constatat, la o recentă şedinţă, că din 1 octombrie 2014 salariul minim pe ţară şi cel tarifar pentru prima categorie de salarizare din sectorul bugetar a fost majorat până la 1000 de lei. Acesta acope­ră însă doar 56 la sută din valoarea minimului de existenţă a populaţiei apte de muncă, de 1767 de lei, iar cuantumul minim garantat al sala­riului din sectorul real – 99 la sută.

Cu toate acestea, minimul de existenţă reflectă doar cuantumul de produse, mărfuri şi servicii ce permite unui om să existe sau să supravieţuiască, dar nu şi să-şi re­producă forţa de muncă sau să-și întreţină familia. În consecinţă, membrii Comitetului Confederal al CNSM cheamă partenerii sociali să utilizeze alţi indicatori pentru de­terminarea nivelului de necesităţi ale persoanelor şi, corespunzător, pentru stabilirea garanţiilor mini­me în domeniul salarizării.

Conform unor calcule, valoarea bugetului minim de consum este de aproximativ două ori mai mare de­cât minimul de existenţă şi se esti­mează la 3400-3500 de lei.

Totodată, reprezentanţii sindica­telor constată că în ţara noastră se atestă un nivel nejustificat de scă­zut al salariilor şi, în acelaşi timp, cel mai jos nivel de remunerare a muncii din CSI şi, cu atât mai mult, din ţările Europei de Est. De aceea, salariul minim şi cel tarifar pentru prima categorie de salarizare din sectorul bugetar, precum şi cuan­tumul minim garantat al salariului din sectorul real necesită o majora­re semnificativă.

În acest context, sindicatele îşi propun ca obiectiv obţinerea unor modificări în legislaţie în vederea creşterii salariului minim până la nivelul de 60 la sută din salariul mediu pe economie. Acest fapt ar contribui la reducerea decalajului existent între veniturile celor mai bogaţi şi ale celor mai săraci.

De asemenea, sindicatele pro­movează o politică de majorare a cuantumului garanţiilor minime de stat acordate anumitor categorii de persoane care sunt în imposibilitate de a obţine venituri proprii. Printre acestea se numără pensiile, ajutorul social şi cel de şomaj, precum şi alte plăţi şi indemnizaţii sociale.

Cât priveşte ajutorul social, aces­ta este stabilit în funcţie de nivelul venitului lunar minim garantat. Conform standardelor internaţio­nale, sub nivelul sărăciei sunt per­soanele cu venituri mai mici de doi dolari pe zi.

Din 1 noiembrie 2014, venitul lunar minim garantat, stabilit prin lege, este de 720 de lei. Raportată la cursul actual de schimb, această sumă ar trebui să constituie peste 1000 de lei.

În acelaşi timp, sindicatele con­sideră că ar trebui elaborate şi me­canisme ce ar elimina dependenţa de ajutorul social şi ar stimula inte­resul în găsirea unui loc de muncă, pentru a fi excluse abuzurile legate de aceste aspecte.

Pornind de la aspectele aborda­te mai sus, sindicatele promovează instituirea unei dependenţe stricte între evoluţia preţurilor şi creşterea salariilor. Totodată, ţinând cont de caracterul social al mai multor măr­furi şi servicii şi de existenţa unor categorii de persoane dependente de plăţile sociale, sindicatele se pro­nunţă şi pentru reglementarea for­mării preţurilor şi a tarifelor pentru diferite mărfuri şi servicii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand