14 iunie 2024
Chisinau
Social

CNSM cere guvernării elaborarea unor mecanisme de susținere a populației

Loading
Social CNSM cere guvernării elaborarea unor mecanisme de susținere a populației
CNSM cere guvernării elaborarea unor mecanisme de susținere a populației
publika.md

Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă îngrijorarea în legătură cu situația de pe piața internă a carburanților și cu creșterea conti­nuă a prețurilor la acestea pe par­cursul ultimelor săptămâni. Pentru neadmiterea înrăutățirii bunăstă­rii populației și prevenirea nemulțumirilor în masă, precum și în vederea redresării situației social-economice din ţară, sindicaliștii so­licită intervenția promptă a Guver­nului Republicii Moldova și Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. O declarație în acest sens a fost expediată conducerii celor două instituții, miercuri, 3 no­iembrie curent.

„Majorările zilnice la combus­tibil, operate de stațiile PECO din țară, pe parcursul săptămânilor precedente, constituie un semn de alarmă pentru populația țării care achiziționează combustibil pen­tru necesitățile personale, precum și pentru întreprinderile din țară, care, în virtutea activității econo­mice, achiziționează combustibil pentru necesități de producție sau pentru transport. Astfel, pe piața carburanților se creează o situație de speculație artificială, când se limitează volumele de combusti­bil disponibil pentru procurare sau populația nu poate procura pentru consumul propriu gaze lichefiate și alte tipuri de carburanți”, se arată în declarație.

Potrivit sindicaliștilor, recenta creștere a prețurilor la carburanți va avea efecte nefaste și asupra secto­rului agricol în întregime, care este unul dintre consumatorii principali de combustibil, mai cu seamă că la momentul actual se desfășoară lucrări de toamnă, conducând în așa fel la scumpirea produselor agricole autohtone, care vor deve­ni necompetitive cu cele importa­te. De asemenea, majorarea tarife­lor la combustibil și carburanți va determina creșterea substanțială a cheltuielilor pentru transportul de încărcături și pasageri, mai cu seamă cel interurban.

 

Majorarea tarifelor la resurse energetice va afecta puterea de cumpărare a celor mai vulnerabili cetățeni

 

Situația creată recent de pe piața resurselor energetice din țară, nemijlocit ce ține de furnizarea gazelor naturale, a avut deja re­percusiuni negative asupra bunăstării populației prin majorarea prețurilor la unele produse agroalimentare, cum ar fi creșterea cu circa 20% a prețului la zahărul produs din sfeclă de zahăr. Fără un mecanism de susținere a consumatorilor casnici în cazul majoră­rii tarifului la gaze naturale, ca urmare a modificării prețului de achiziționare, acesta va afecta puterea de cumpărare a celor mai vulnerabile grupuri ale populației cu venituri mici, în special, a pen­sionarilor.

CNSM solicită Guvernului Republicii Moldova și a ANRE intervenția promptă în vederea:

  1. Elaborării unor mecanisme de susținere a populației prin acor­darea compensațiilor, în cazul majorării tarifelor la resurse energe­tice;
  2. Indexării veniturilor populației și majorarea garanțiilor minime în domeniul salarizării;
  3. Elaborării și promovării unei legi cu privire la reglementarea prețurilor și tarifelor, care să prevadă mecanisme de stabilire a aces­tora pentru produsele de strictă necesitate, precum și măsuri de protecție socială în cazul unor creșteri de prețuri și tarife;
  4. Scutirii de TVA a gazelor naturale și gazelor lichefiate;
  5. Subvenționării întreprinderilor din sectorul agroalimentar în mărimea accizei la combustibilul utilizat de către acestea în acti­vitatea lor și acordarea unor ajutoare de stat și împrumuturi fără dobândă pentru procurarea combustibilului utilizat în procesul de lucrare a terenurilor/recoltare etc.;
  6. Intensificării controlului de stat în vederea verificării corecti­tudinii la stabilirea prețurilor și sancționarea agenților economici pentru înțelegerile de cartel.

Conform calculelor CNSM, pe parcursul a opt luni ale anului curent, tarifele la combustibil și carburanți au crescut cu 16,74%, ceea ce indirect a condus și la scumpirea produselor alimentare – cu 4,3%, precum și a mărfurilor nealimentare – cu aproape 6%.

CNSM a adresat un text al scrisorii către Natalia Gavrilița, prim-ministru al Republicii Moldova, și altul către Veaceslav Untilă, direc­tor general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energe­tică (ANRE).

 

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand