25 iunie 2024
Chisinau
Social

CNSM a semnat cu „Cartel ALFA” un Acord privind drepturile migranților

Loading
Social CNSM a semnat cu „Cartel ALFA” un Acord privind drepturile migranților
CNSM a semnat cu „Cartel ALFA” un Acord privind drepturile migranților
Vocea poporului

Confederația Națională a Sindica­telor din Moldova (CNSM), în per­soana președintelui Igor Zubcu, și Confederația Națională a Sindica­telor din România „Cartel ALFA”, în persoana președintelui Bogdan Iuliu Hossu, au semnat miercuri, 15 februarie, la Chișinău, un Acord de cooperare privind drepturile lu­crătorilor migranți, valabil pentru o perioadă de doi ani.

Documentul vizează sporirea protecției lucrătorilor moldoveni, aflați în România cu statut reglementat, și a lucrătorilor români care activează în Republica Moldova cu sta­tut reglementat.

Părțile semnatare au menționat că, ținând cont de faptul că fluxul forței de muncă dintre Republica Moldova și Româ­nia are dimensiuni impunătoare și lucră­torii respectivi, mai cu seamă membrii de sindicat, au nevoie de o atenție deosibită în ceea ce privește asigurarea respectării drepturilor lor de muncă, situația lucrăto­rilor migranți trebuie abordată prin prisma principiilor de solidaritate internațională a sindicatelor, a justiției sociale, a tratamentu­lui egal și oportunităților egale.

Potrivit celor doi oficiali, conjugarea eforturilor vine în sprijinul cetățenilor din ambele state pentru a le oferi informații de care au nevoie zi de zi pentru a fi protejați, conform standardelor internaționale în domeniul muncii (Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și ale membrilor familiilor acestora din 1990).

Conform Acordului semnat, părțile vor coopera și desfășura activități în urmă­toarele domenii: promovarea implemen­tării prevederilor și, după caz, a ratificării Convențiilor, adoptării standardelor și altor instrumente internaționale ce vizează drep­turile migranților, împărtășirea experienței și a practicilor pozitive în domeniul drep­tului național și internațional la subiectul migrației, combaterea  migrației ilegale de muncă, a muncii nedeclarate și a traficului de ființe umane.

Totodată, părțile au convenit să intensifi­ce comunicarea și informarea privind drep­turile migranților, promovarea materialelor informative privind drepturile lucrătorilor migranți, implementarea activităților sin­dicale de dezvoltare a capacităților la nivel de ramură sau sector în scopul sensibiliză­rii  privind drepturile lucrătorilor migranți, desfășurarea campaniilor de informare în sectoarele în care activează lucrătorii migranți în vederea respectării drepturilor la muncă și, în special, a drepturilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

Amintim că, pe 12 octombrie 2022, CNSM și Confederația „Cartel ALFA” au în­cheiat un Acord de colaborare pe dome­nii de interes comun. Documentul, valabil pentru perioada 2022–2026, a fost semnat în prezența membrilor Comitetului Confe­deral al CNSM. Conform acestuia, părțile se declară de acord să colaboreze, să între-prindă acțiuni comune sau coordonate pentru realizarea sarcinilor statutare și a scopurilor prevăzute în programele pro­prii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand