19 iunie 2024
Chisinau
Social

CNSM a lansat, cu suportul OIM, aplicația mobilă „Drepturile salariaților”

Loading
Social CNSM a lansat, cu suportul OIM, aplicația mobilă „Drepturile salariaților”
CNSM a lansat, cu suportul OIM, aplicația mobilă „Drepturile salariaților”
sindicate.md

Aproape 50 de tineri sindicaliști, reprezentanți ai centrelor sindi-cale național–ramurale, tineri in-genioși, au participat recent la cel de-al IX-lea Forum al Comisiei de Tineret al CNSM cu genericul „Sin­dicatul tinerilor – organizația în care mă regăsesc”.

Ghidați de conducerea CNSM, alți specialiști, timp de două zile, participanții au abordat diverse probleme social-econo­mice, au identificat soluții și și-au împărtășit din experiență. Un punct-cheie care i-a marcat în cadrul forumului a fost dezvol­tarea abilităților în managementul sindical, cum să devină un lider bun, să comunice și să lucreze în echipe.

„E un forum care și-a atins scopul. Am avut parte de instruire și de pregăti­re psihoemoțională. Liderul este cel care trebuie să insufle încredere, să fie empa­tic, curajos, integru, dar pentru asta tre­buie să posede și cunoștințe necesare, să le dezvolte. Cât despre tinerii care trebuie motivați să devină membri de sindicat, aici mai este de lucru. Aceștia trebuie motivați prin exemple concrete, în care organizația sindicală a ajutat salariații la organizarea diferitelor concursuri, activități, premieri, ca el să simtă pulsul sindicatelor”, ne-a spus Lilia Terentiev, una dintre participante la forum, specialist coordonator în evi-dența gazelor naturale de la OSP SRL „Ialoveni – Gaz”, membră a Federaţiei Sindicatelor din Industria Chimică şi Resur­se Energetice.

Și Constantin Osoianu, vicepreședinte al Comisiei de tineret din cadrul Federației Sindicatelor din Comunicații, ne-a relevat că această întâlnire, mult așteptată, de al­tfel, le va fi de un real folos.

„Le mulțumim organizatorilor pentruaceastă oportunitate de a ne uni sub același acoperiș reprezentanții sindicatelor din mai multe ramuri, dar care au același scop. Discuțiile despre cum trebuie să fie un lider, care este diferența dintre un lider și șef, mi-au plăcut foarte mult și m-au fă­cut să-mi schimb, în bine, unele păreri pe care le aveam anterior. Informația și ener­gia pe care am primit-o în aceste două zile a fost una necesară activității noastre, mai ales după o pauză de atâția ani, cauzată de pandemia de Covid-19, când ne-am în­tâlnit mai mult online sau într-un cerc mai restrâns. Practicile pe care le-am însușit aici mă vor ajuta cum să tratez un conflict, care sunt căile de a-l soluționa ușor”, a afirmat Constantin Osoianu.

Faptul că tinerii au potențial și trebu­ie încurajați să implementeze în practică cunoștințele dobândite o spune și Ana Goncearuc de la Federația Sindicatelor „Sindindcomservice”, angajată a Regiei Transport Electric.

„Tinerii au potențial, sunt dispuși spre schimbări și trebuie încurajați să o facă. Spre regret, eu însămi m-am confruntat cu impedimente în acest sens, când mi s-a dat de înțeles că sunt încă tânără și am multe de învățat. Încerc să fiu mai indepen­dentă, să vin cu un suflu nou, o viziune mai actuală față de unele probleme, în procesul de lucru”, susține Ana Goncearuc.

 

„Tinerii trebuie să fienu doar viitorul nostru, dar și prezentul”

Pe parcursul celor două zile, alături de tineri a fost și vicepreședinta CNSM, Lilia Franț. „Forumul a avut câteva obiective, iar unul dintre ele a fost coeziunea, munca în echipă. Cred că am reușit. Tinerii au fost foarte activi. Să-i fi văzut cum stăteau în echipă, la ora 22.00, să îndeplinească sarci­nile puse de organizatori. Aceasta demon­strează implicare, responsabilitate. Faptul că au avut posibilitate să fie cu un psiholog pe parcursul unei zile i-au ajutat și să se autoanalizeze. Au fost niște exerciții în care ei au scos în evidență unele caracteristici personale de care nici nu-și dădeau seama că le posedă. Au prezentat și o organizație sindicală în viziunea lor, a tinerilor, cum o văd, care sunt acțiunile, ce trebuie să facă pentru ei și, cel mai important, ce cred că pot oferi acestei organizații și cum își văd rolul în această structură sindicală. De ce? Pentru că mesajul domnului președinte al CNSM, Igor Zubcu, este unul foarte bun. Tinerii trebuie să fie nu doar viitorul nos­tru, dar și prezentul. Iar asta înseamnă să implicăm și mai mult tinerii în activitățile noastre”, a remarcat Lilia Franț.

 

Sindicatele, mai aproape de membrii lor

În prima zi de forum, CNSM, cu suportul OIM, a lansat aplicația mobilă „Drepturile salariaților” – prima de acest fel în R. Mol­dova. Aceasta are scopul de a servi ca un suport adițional în asigurarea și promova­rea drepturilor și a garanțiilor în domeniul muncii, precum și a altor drepturi nemij­locit legate de muncă. Conține informații despre activitatea CNSM, noutăți din do­meniul muncii și cel social-economic. De asemenea, oferă acces la ultimele modifi­cări operate în legislația muncii, informații despre salarizare, timp de muncă, concedii de odihnă, plăți sociale, cerințe în dome­niul securității și sănătății în muncă etc.

„Aplicația dată va oferi posibilitatea de a anunța cazurile de încălcare a legislației muncii. În cazul confirmării celor sesiza­te de membrii de sindicat, sindicatele vor acorda tot suportul necesar pentru remedi­erea acestor situației, iar în cazul neconfor­mării, va întreprinde demersurile și acțiu-nile necesare în vederea responsabilizării, iar uneori – și a sancționării angajatorilor care încalcă flagrant prevederile legale”, a spus președintele CNSM, Igor Zubcu.

„Această platformă e primul dintre me­canismele care apropie sindicatul de mem­brii săi, deoarece este important ca fieca­re sindicat să ofere membrilor servicii de calitate și să-i susțină. Prin plicație se face un pas înainte pentru a ajuta membrii care au nevoie să simtă acest sprijin sindical”, a declarat Violeta Vrabie, coordonatoare de programe OIM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand