17 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

CNSM a estimat realizările înregistrate în cadrul Programului PME

Loading
Fără categorie CNSM a estimat realizările înregistrate în cadrul Programului PME
CNSM a estimat realizările înregistrate în cadrul Programului PME

 

 

cnsn

Foto: sindicate.md

Începând cu anul 2013, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) desfășoară, în co­laborare cu Federaţia Sindicatelor Creştine din Olanda (CNV), proiec­te comune în baza Programului de Planificare, Monitorizare şi Evalua­re (PME).

 

Timp de trei zile, reprezentanți ai sin­dicatelor antrenate în proiectele respec­tive au participat la un atelier de lucru desfășurat la Casa Sindicatelor. Ei au ana­lizat, împreună cu Karen Bouwsma, ofițer de programe pentru Europa de Est și con­sultant pe probleme de responsabilitate socială corporativă al Federației Naționale a Sindicatelor Creștine din Olanda (CNV), realizările înregistrate de la lansarea pro­iectului și pașii ce urmează a fi întreprinși de acum încolo. Reuniunea a fost modera­tă de Nicolae Suruceanu, secretar confe­deral al CNSM.

Oleg Budza, președintele CNSM, a vor­bit, în cadrul întrunirii, despre faptul că în Uniunea Europeană ia amploare doctrina liberală, iar sindicatele au menirea de a-și consolida rândurile. „Primim informații de la sindicatele europene. Se pierde pi­lonul principal – contractul colectiv de muncă. În țările europene se trag semnale de alarmă. Avem mult de lucrat cu tine­retul, care se îndreaptă foarte greu spre sindicate. Pe tineri îi sfătuim să intre în sindicate, să-și aleagă lideri activi care să le apere interesele. Din cauza politicilor statului, mulți tineri nu-și leagă viitorul de Republica Moldova. Sindicatele din Sue­dia, de exemplu, au pierdut circa 90.000 de sindicaliști în doi ani, apoi au restabilit situația”, a enumerat președintele CNSM câteva probleme cu care se confruntă sin­dicatele.

Oleg Budza a mai accentuat faptul că trebuie să se pună accentul pe forma­rea recrutorilor buni. „Trebuie să avem câte trei recrutori talentați în toate do­meniile. E o muncă foarte grea, de aceea vor fi remunerați după cum muncesc”, a menționat președintele CNSM.

Referindu-se la proiectele realizate îm­preună cu colegii din Olanda, Oleg Budza a afirmat că sunt binevenite și le-a mulțumit tuturor celor implicați în proiectul dat.

Nicolae Suruceanu a făcut o trecere în revistă a proiectului realizat în baza Pro­gramului de Planificare, Monitorizare și Evaluare. „CNSM are patru subproiecte: consolidarea structurii organizaționale, servicii de consultanță și mediere pentru lucrători, politica de tineret în contextul menținerii în sindicat și motivării tinerilor de a deveni membru de sindicat, dezvolta­rea strategiei de informare și desfășurarea campaniei informaționale”, a relevat se­cretarul confederal al CNSM. Domnia sa a accentuat că scopul misiunii este de a eva­lua proiectul european ce ține de tineret.

„Primiți complimentele mele. Avem proiecte în toată lumea. Aș vrea să vă spun: colegii mei se uită cu invidie la mine, pentru că eu coordonez acest proiect și ați obținut progrese. Văd în voi un partener cu care este foarte ușor de lucrat”, a decla­rat în context Karen Bouwsma.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și