23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

CNSM a discutat cu experţi germani despre oportunitățile investițiilor

Loading
Без рубрики CNSM a discutat cu experţi germani despre oportunitățile investițiilor
CNSM a discutat cu experţi germani despre oportunitățile investițiilor

 

 

cnsm-experti-germani

Foto: vocea.md

Recent, reprezentanţi ai Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova au avut o întrevedere cu experții de la Echipa Economică Germană din Moldova (GET Moldova), în cadrul căreia au fost analizate posibilitățile de depășire a barierelor în calea investițiilor în țara noastră. Experții germani au prezentat unele propuneri de modificare a legislației muncii, și anume ceea ce ține de termenul de pro­bă la angajare a salariaților necalificați, concediul de îngri­jire a copilului de la 3 până la 6 ani, precum și concedierea nemotivată a angajatului.

 

Bariere în domeniul reglementării muncii

 

Jorg Radeke, expert GET Mol­dova, a relevat că pentru a investi în domeniul reglementării muncii există anumite bariere printre care – corupţia și birocrația îndeosebi în sistemul judecătoresc. „Este o problemă pentru toţi angajatorii, inclusiv pentru cei străini. Am dis­cutat cu persoane din Germania şi din Franţa, unde există un nivel înalt de protecţie a muncitorilor şi sunt de acord că stipularea în lege a termenului de probă nu ajută pe nimeni, dimpotrivă poate duce la angajarea neoficială”.

Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a precizat, în cadrul acestei întâlniri că: “experții germani au venit cu unele modificări, propu­neri, completări la îmbunătățirea legislației muncii pornind de la practica internațională, mai cu sea­mă din Germania. În context, s-au menționat trei aspecte de bază ce țin de termenul de probă la angaja­rea salariaților necalificați, conce­diul de îngrijire a copilului și con­cedierea nemotivată a angajatului. Scopul acestei întrevederi a fost definitivarea investigațiilor reali­zate de experții germani. Noi vom continua să colaborăm cu experții germani, deoarece practica lor este amplă, economia este stabilă și legislația reflectă o realitate ce ține de respectarea bunei credințe, a independenței și democrației”.

 

g_cnsm

Constituţia ţării nu ne permite să diminuăm drepturile fundamentale ale omului

 

În același context, Ion Pregu­za, șeful Departamentului juridic din cadrul CNSM, a subliniat că problemele abordate de exper-ții germani sunt bine cunoscute de către sindicate. Nu este simplu de a exclude anumite drepturi ju­ridice ale salariaţilor din dome-niul muncii, ceea ce a devenit o tradiție în reglementarea raportu­rilor de muncă. Mai mult, Consti­tuţia ţării nu ne permite să dimi­nuăm drepturile fundamentale ale omului.

„Este bine cunoscut că normele dreptului internațional îndeamnă insistent investitorii străini să se adapteze la legislația națională a țării respective. La capitolul drep­turile şi interesele de muncă ale salariaţilor, sindicatele sunt dispu­se să discute orice propunere din domeniul legislaţiei muncii, având la bază prevederile directivelor UE și ale Convenției Organizației Internaționale a Muncii, ratificată de Republica Moldova. Cât privește propunerile experţilor germani, consider că motivația concedierii unui salariat în perioada de pro­bă trebuie să existe, la acest ca­pitol însă e important să ne con­ducem de prevederile Convenției Internaționale a Muncii”.

În altă ordine de idei, Ulrike Be­chmann a menţionat că, pentru a nu dezavantaja femeile și mamele tinere în ceea ce ține de piața mun­cii, experții GET Moldova susțin că este necesar de a alinia durata și condițiile concediului de mater­nitate la practica internațională. Aceasta include reducerea conce­diului la trei ani, precum și stabi­lirea condițiilor privind împărțirea concediului și anunțarea perioadei în prealabil.

 

Mamele trebuie protejate

 

Ion Preguza a accentuat că ter­menul stabilit pentru concediul de îngrijire a copilului de la 3 la 6 ani este un drept, nu o obligație. „Fi­ecare femeie decide pentru ea cât timp să stea în concediu pentru în­grijirea copilului – un an, trei sau șase ani. Suntem de acord că cele care decid să stea șase ani acasă își pierd din calificare. De aceea, am venit cu propunerea să reducem până la patru ani concediul de în­grijire a copilului. Trebuie proteja­te mamele care sporesc natalitatea țării, nu să le reducem din drep­turi. Totuși, vom examina propu­nerea experților de a introduce în legislația muncii obligativitatea de anunțare în prealabil a perioadei ieșirii din concediul de îngrijire a copilului”, a adăugat Preguza.

GET Moldova acordă sfaturi Guvernului Republica Moldova și altor autorități de stat, cum ar fi Banca Națională, privind un spec­tru larg de probleme ce țin de po­litici economice de ordin economic. Lucrările lor analitice se prezintă și se discută în cadrul ședințelor re­gulate cu factorii de decizie la nivel înalt. GET Moldova este finanțată de Ministerul Federal de Economie și Energie al Germaniei în cadrul programului TRANSFORM și suc­cesorul acestuia.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand