14 iunie 2024
Chisinau
Social

CNAM a lansat campania de informare „Asigurat e mai bine”

Loading
Social CNAM a lansat campania de informare „Asigurat e mai bine”
CNAM a lansat campania de informare „Asigurat e mai bine”
cnam.md

Compania Naţională de Asi­gurări în Medicină (CNAM) a lansat, pe 27 octombrie,  o campanie de informare despre drepturile şi obligaţiile bene­ficiarilor în sistemul de asigu­rare obligatorie de asistenţă medicală cu genericul „Asigu­rat e mai bine”. Scopul acțiunii constă în creşterea nivelului de informare a populaţiei despre fondurile de asigurare obli­gatorie de asistență medicală (AOAM). Pe durata desfăşură­rii campaniei vor fi organizate sesiuni informative.

„Dorim ca cetățenii să-și cunoas­că drepturile în calitate de asigurat și să le revendice. Fiecare persoană care a achitat prima de asigurare și a respectat pașii de acces la servicii de sănătate beneficiază gratuit, în caz de necesitate, de asistență medicală, me­dicamente compensate, operații cos­tisitoare etc. Toți cetățenii din Repu­blica Moldova trebuie să fie asigurați. Începând cu această săptămână, lista medicamentelor compensate va fi ex­tinsă încă cu un medicament inovator nou, pentru persoanele care suferă de diabet tip II şi insuficienţă cardiacă”, a menționat Ion Dodon, directorul ge­neral al CNAM, la conferința de lansa­re a campaniei.

Asigurarea medicală obligato­rie include un spectru larg de servi­cii medicale, iar costul unei operații poate atinge și sute de mii de lei. Acești bani sunt alocați de CNAM instituțiilor medicale contractate da­torită contribuțiilor făcute de cetățeni în fondurile de asigurare medicală obligatorie.

 

Cetățenii trebuie să-și cunoască drepturile în calitate de asigurat și să le revendice

 

În cadrul campaniei vor fi difuza­te mai multe filmulețe ce prezintă cazuri ale unor pacienți care au be­neficiat de intervenții medicale cos­tisitoare în baza asigurării medicale obligatorii. De asemenea, a fost lansat un spot în variantă video și audio des­pre modalitatea de a obține analogi de insulină și dispozitive medicale, care sunt compensate în premieră din fondurile AOAM, începând cu 1 iulie 2022.

Produsele video vor fi plasate pe pagina web şi cea de Facebook a CNAM, precum și pe ecranele ampla­sate în agenţiile teritoriale ale CNAM, în instituţiile medicale.

Campania cuprinde și webinare cu medici și farmaciști, pentru a le adu­ce la cunoștință pacienților ultimele noutăți referitoare la prestarea ser­viciilor medicale și farmaceutice în sistemul de asigurare medicală obli­gatorie.

Printre acțiunile evenimentului se numără și distribuirea de materiale informaționale despre serviciile inclu­se în asigurarea medicală obligatorie.

Campania se va desfăşura în peri­oada 27 octombrie 2022 – 31 martie 2023.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand