19 iunie 2024
Chisinau
Social

Clienţii a patru benzinării din raionul Floreşti, înşelaţi la pompă

Loading
Social Clienţii a patru benzinării din raionul Floreşti, înşelaţi la pompă
Clienţii a patru benzinării din raionul Floreşti, înşelaţi la pompă
benzinarie

Foto: autoprotect.uk

Inspectorii Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor au descoperit, recent, în urma unor controale inopinate la benzinăriile din satele Unchitești, Mărculești, Prodănești şi Ghindești, din Florești, că acestea îşi înşelau clienţii prin livrarea combus­tibilului în volume mai mici decât cele achitate.

 

Potrivit reprezentanţilor agen­ţiei, controalele au fost iniţiate în urma unei sesizări despre încăl­cări ce au loc la stațiile de alimen­tare ale unei companii petroliere.

În cadrul verificărilor, inspec­torii au depistat că eroarea în li­vrarea produselor petroliere la stațiile respective o depășea de șase ori pe cea maxim admisi­bilă în documentele normative. În consecinţă, consumatorii pri­meau mai puțin combustibil de­cât volumul pe care îl achitau, au constatat reprezentanţii agenţiei, fără a concretiza şi cât constituia această diferenţă în termeni înţe­leşi de toată lumea.

Încălcările au fost comise în urma intervenției nesancționate la sistemul de măsurare și înre­gistrare a volumelor de carbu­ranţi livrate cu amănuntul şi a modificării funcțiilor de dirijare și schimbare a parametrilor me­trologici. Totodată, inspectorii au descoperit că toate echipa­mentele de măsurare, utilizate la aceste benzinării, funcționau în lipsa buletinelor de verificare metrologică. În acelaşi timp, lip­seau în totalitate documentele de proveniență și certificatele de con­formitate pentru produsele petro­liere comercializate, autorizațiile de funcționare și amplasare, pre­cum și autorizațiile sanitare.

Inspectorii pentru protecţia consumatorilor au întocmit pro­cese-verbale de contravenție și au emis prescripții de interzicere temporară a folosirii mijloacelor de măsurare. Dacă îi va fi dove­dită vinovăția, agentul economic riscă o amendă de 232 de mii de lei.

Agenţia pentru Protecția Con­sumatorilor informează că ben­zinăriile sunt obligate să dețină și să plaseze la loc vizibil un mă­surător de volum pentru efectua­rea, la solicitarea consumatorilor, a controlului stării coloanei de distribuție a combustibilului.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand