25 iunie 2024
Chisinau
Social

Chișinău și Berna: în apărarea drepturilor angajaților și a libertăților sindicale

Loading
Social Chișinău și Berna: în apărarea drepturilor angajaților și a libertăților sindicale
Chișinău și Berna: în apărarea drepturilor angajaților și a libertăților sindicale
sindicate.md

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Confederația Elvețiană a Sindicatelor SGB-USS au pus bazele dezvoltării relațiilor de co­operare prin semnarea, la Chișinău, pe 15 februarie, a unui Acord de co­operare. Documentul a fost semnat de Igor Zubcu, președintele CNSM, și Luca Cirigliano, secretar central al SGB, în prezența unei delegații de la Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Elveția, și Biroul de Cooperare al Elveției.

Acordul, valabil pe perioada 2023-2025, prevede conjugarea eforturilor pe mai multe direcții de acțiune: promovarea respectării principiilor stipulate în actele internaționale cu privire la protecția drep­turilor omului și a celor în domeniul muncii; sprijinirea reciprocă a dialogului bilateral între Republica Moldova și Elveția cu pri­vire la aspectele din domeniile muncii și social-economic; ratificarea și implementa­rea de către Republica Moldova și Elveția a Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii care vizează drepturile sindicale și interesele legitime ale lucrătorilor; sporirea rolului sindicatelor în sistemul de partene­riat social.

De asemenea, părțile și-au propus reali­zarea unor consultări bilaterale pe subiecte de interes comun, schimb de experiență și bune practici, precum și schimb de informații despre activitățile sindicale care prezintă interes reciproc, organizarea unor activități comune în domenii importante pentru consolidarea pieței muncii, colabo­rarea în domeniul educațional.

În cadrul discuțiilor cu delegația de la Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Elveția, și Biroul de Cooperare al Elveției, conducerea CNSM i-a informat pe oaspeți despre activitatea și realizări­le mișcării sindicale, prioritățile legate de creșterea nivelului de salarizare în secto­rul bugetar și real, dezvoltarea dialogului social la toate nivelurile, neadmiterea di­minuării drepturilor angajaților, susține-rea tinerilor salariați, promovarea egalității de gen, îmbunătățirea situației în domeniul securității și sănătății în muncă, dez­voltarea activităților de formare sindicală la Institutul Muncii.

Precizăm că Confederația Elvețiană a Sindicatelor SGB-USS este cea mai mare organizație a muncitorilor din Elveția. Aceas­ta reunește 20 de sindicate, reprezentând în total aproximativ 370.000 de membri.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand