22 iunie 2024
Chisinau
Social

Cheltuielile pentru apărare și securitate națională vor fi majorate

Loading
Social Cheltuielile pentru apărare și securitate națională vor fi majorate
Cheltuielile pentru apărare și securitate națională vor fi majorate
unian.net

Republica Moldova va majora cheltuielile pentru securitate și apărare. Un anunț în acest sens a fost făcut de președinta țării, Maia Sandu, după șe-dința Consiliului Suprem de Securitate.

„Prima direcție de acțiune este să sporim investițiile și să întărim sectorul de apărare și securitate. Un sector puternic de apăra­re și de securitate națională este esențial pentru a asigura creșterea economică și a dezvolta economia națională. Nu vom putea convinge moldovenii să deschidă afaceri acasă, nu vom putea aduce investiții de calitate care să creeze locuri de muncă bine plătite aici, nu vom putea găsi resur­se pentru modernizarea drumurilor, a po­durilor, căii ferate, aeroportului și a întregii infrastructuri naționale, dacă nu vom putea garanta siguranța acestor inițiative”, a de­clarat șefa statului.

Potrivit Maiei Sandu, oamenii vor investi și vor dezvolta economia atunci când se vor simți în siguranță.

Vă prezentăm și celelalte direcții ale noii Strategii a Securității Naționale:

A doua direcție de acțiune este să pro­gresăm gradual pe calea  soluționării con­flictului transnistrean.

„Reafirm, în acest context, că nu exis­tă o altă cale de soluționare a conflictului transnistrean decât cea pașnică. Trupele ruse, aflate ilegal în țara noastră, trebuie să părăsească teritoriul suveran al Repu­blicii Moldova. Va trebui să depunem efor­turi pentru a reintegra progresiv și pașnic regiunea transnistreană în spațiul juridic, economic și politic al Republicii Moldova.  În acest proces, vrem să extindem toate beneficiile apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană și pentru cetățenii noștri care locuiesc pe malul stâng al Nis­trului. Soluția politică a conflictului de la Nistru, ce va fi identificată cu participarea activă a Uniunii Europene și a altor par­teneri strategici, trebuie să fie durabilă, funcțională și aliniată la aspirațiile europene ale țării noastre”, a subliniat președinta.

 

Dorința noastră de aderare la UE urmărește modernizarea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova

 

A treia direcție de acțiune este să fim parte și să dezvoltăm parteneriate de secu­ritate cu cele mai dezvoltate și prospere țări democratice ale lumii.

„Am văzut în ultimii ani că, doar datori­tă sprijinului financiar mare, datorită des­chiderii fără precedent, datorită susținerii democrației în țara noastră de către par­tenerii și prietenii Republicii Moldova, noi am reușit să rezistăm și să rămânem par­te a lumii libere. Uniunea Europeană este unul dintre pilonii de bază ai securității pe continentul european. Dorința noastră de aderare la UE urmărește moderniza­rea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova, precum și garantarea securității cuprinzătoare – energetice, cibernetice, informaționale și militare – securitatea tu­turor cetățenilor noștri. În context, apreci­em parteneriatul nostru strategic privilegi­at, profund și multidimensional cu România în domeniul securității și apărării. Conso­lidarea acestui parteneriat este esențială pentru îndeplinirea dezideratului nos­tru de aderare la UE și pentru asigurarea securității țării pe termen lung”, a relevat Maia Sandu.

A patra direcție de acțiune este să inten­sificăm lupta de combatere a corupției și să creăm instituții puternice care să aplice legea.

„Blocajele care se pun în calea reformei justiției nu ne vor opri să continuăm efor­turile de curățare a justiției de persoane compromise. Corupții din sistem pun în pe­ricol securitatea Republicii Moldova și con­tribuie la amestecul străin în treburile inter­ne ale Republicii Moldova, inclusiv cu bani murdari din activități ilegale”, a mai afirmat șefa statului.

A cincea direcție de acțiune este să con­tribuim la securitatea regională și inter-națională, și anume să ne comportăm ca un stat membru de facto al Uniunii Europene.

„Concret, acest lucru înseamnă că vom continua să participăm la inițiativa eu­ropeană Coridoarele Solidarității, contribuind astfel la reziliența economică a Republicii Moldova și a Ucrainei și la se­curitatea alimentară la nivel global. Vom continua să trimitem în ajutor echipe de salvatori pentru alte țări lovite de incendii și altfel de dezastre. Vom continua să parti­cipăm la misiunile civile ale UE de gestionare a crizelor, contribuind la stabilitatea în vecinătatea Uniunii Europene. Țara noas­tră se va alinia la agenda Uniunii Euro-pene pentru a combate schimbările climati­ce”, a conchis Maia Sandu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand