22 mai 2024
Chisinau
Social

Certificat de viaţă pentru pensionarii care locuiesc în străinătate

Loading
Social Certificat de viaţă pentru pensionarii care locuiesc în străinătate
Certificat de viaţă pentru pensionarii care locuiesc în străinătate
axanews.ro

Cetăţenii Republicii Moldova,care şi-au stabilit domiciliul într-un stat cu care ţara noas­tră nu a încheiat un acord pri­vind asigurările sociale, vor primi pensii din țara lor de baștină, iar pentru aceasta ei vor trebui să prezinte un cer­tificat de viaţă, pe adresa Ca­sei Naţionale de Asigurări So­ciale, la fiecare 12 luni.

Potrivit unui proiect de hotă­râre al Guvernului pentru modi­ficarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor sta­bilite în sistemul public de pensii și alocațiilor sociale de stat, be­neficiarul de pensie va completa certificatul de viaţă şi îl va semna la misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu sau la subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări So­ciale, ceea ce va autentifica faptul că acest document a fost semnat personal de către beneficiarul de pensie. Certificatul de viaţă au­tentificat va fi transmis prin poştă pe adresa CNAS sau prezentat personal.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand