24 iulie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Certificarea biocombustibilului se amână, cel puţin, deocamdată

Loading
Cititorii ne scriu Certificarea biocombustibilului se amână, cel puţin, deocamdată
Certificarea biocombustibilului se amână, cel puţin, deocamdată
biocombustibilul

Foto: biomasa.md

 

„Am citit mai demult în paginile ziarului „Vocea poporului” des­pre faptul că, în următorii ani, vom putea să ne încălzim iarna cu biocombustibil produs în ţara noastră, care va costa mai puţin decât gazul şi cărbunele şi nu se va polua atmosfera. Iarna trecu­tă, am cumpărat câţiva saci cu brichete dintr-o localitate veci­nă şi, chiar dacă preţul era ceva mai mic decât cel al cărbunilor, de exemplu, căldura provenită de la ele era mult mai puţină. Din discuţiile cu alte persoane, am în­ţeles că se întâmplă ca brichetele să fie şi de calitate înaltă. Aş vrea să ştiu ce măsuri întreprind auto­rităţile statului pentru a proteja consumatorii de biocombustibil şi ce ar trebui să facă ei înşişi, care le sunt drepturile în situaţia descrisă?

 

Galina Radu, Străşeni”

 

Potrivit unui regulament aprobat de Guvern în 2013, producătorii moldoveni de biocombustibil urmau să fie obligaţi, începând cu 1 ianuarie 2015, să certifice calitatea acestor produse. Activitatea în cauză nu este însă posibilă deocamdată, pe motiv că ţara noastră nu dispune de un laborator pentru testarea combusti­bilului din biomasă.

În aceste condiţii, autorităţile statului sunt în prezent în căutare de soluţii pen­tru crearea primului laborator de testare a calităţii brichetelor şi peletelor produ­se în ţara noastră, inclusiv din sprijinul acordat de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova.

În context, reprezentanţii proiectu-lui „Energie şi Biomasă” au anunţat, zilele trecute, despre achiziţionarea din fonduri europene a unui echipament modern, necesar pentru testarea calităţii brichetelor şi peletelor produse în ţara noastră. Echipamentul în cauză urmea­ză să fie procurat până la sfârşitul anului în curs, în urma unei licitații internaţi­onale lansate de specialiştii proiectului sus-menţionat.

Reprezentanţii aceluiaşi proiect au remarcat că, la etapa actuală, pentru ei este totuşi prioritar ca piaţa de biocom­bustibil să se dezvolte şi să ofere consu­matorilor produse de calitate.

Aceiaşi specialişti le oferă consuma­torilor unele recomandări pentru veri­ficarea calităţii brichetelor. Acestea se referă la testarea densităţii produselor prin introducerea în apă sau lovirea de pământ sau corpuri tari, pentru a vedea în ce măsură îşi păstrează forma. Or, brichetele cu densitate mai mică se dez­membrează uşor în apă sau se desfac în bucăţi de la lovitură. Totodată, briche­tele mai puțin dense ard mai repede, degajă mai puţină căldură şi lasă mai multă cenuşă.

Regulamentul cu privire la biocom­bustibilul solid a fost elaborat pentru a oferi consumatorilor posibilitatea de a cunoaşte capacitatea calorică a produ­selor procurate. Documentul stabileşte cerinţele principale faţă de calitatea, ca­racteristicile tehnice, regulile de plasare pe piaţă a acestor produse, precum şi de supraveghere a pieţei şi evaluare a con­formităţii.

Totodată, calitatea şi valoarea ener­getică a brichetelor şi peletelor va sta la baza stabilirii preţurilor. Astfel, regula­mentul prevede că brichetele şi peletele scoase la vânzare vor trebui să conţină etichete în care să fie inclusă originea şi sursa de obţinere, precum şi caracteris­ticile privind aditivii, azotul, sulful sau clorul din componenţa acestora.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand