25 iunie 2024
Chisinau
Social

Cerințele de securitate la locul de muncă, pe agenda sindicaliștilor

Loading
Social Cerințele de securitate la locul de muncă, pe agenda sindicaliștilor
Cerințele de securitate la locul de muncă, pe agenda sindicaliștilor
sindicate.md

Informarea continuă și sporirea nivelului de cunoștințe în dome­niul securității și sănătății în mun­că (SSM) a salariaților la locul de muncă este unul din obiectivele Federației Sindicatelor Lucrători­lor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE). În acest sens, recent, circa 40 de salariați, membri de sin­dicat de la filiala „Leova-Gaz” a SRL „Cimișlia-Gaz” au fost instruiți în cadrul unui seminar cu genericul „Respectarea cerințelor de securita­te la locul de muncă. Prevenirea ac­cidentelor de muncă”.

Activitatea a fost organizată de Federația respectivă și Comitetul sindical din ca­drul SRL „Cimișlia-Gaz”, în conformitate cu planul activităților educaționale pentru semestrul II al anului 2023 al centrului sindical național-ramural.

Potrivit președintei FSCRE, Margareta Strestian, securitatea și sănătatea în muncă este un pilon de bază în activitatea tuturor organizațiilor membre ale Federației, care presupune un înalt grad de responsabili­tate a personalului implicat la prevenirea factorilor de risc și de accidentare la locul de muncă.

Liderul sindical a punctat principalele re­alizări privind protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, in­clusiv provocările cu care se confruntă ac­tualmente ramura.

Totodată, cu un mesaj de salut în cadrul activității au fost prezente Mariana Bojinov, președinta organizației sindicale primare din cadrul SRL „Cimișlia–Gaz”, și Natalia Stoian, inginer-șef al unității economice re­spective.

Vasile Siloci, inspector principal de mun­că, și Vladimir Gorban, inspector superior din cadrul Inspectoratului Muncii al Sindi­catelor, au pus în discuție cele mai impor­tante aspecte privind SSM.

Astfel, participanții la seminar au aflat despre noile reglementări și cerințe minime în domeniul SSM; obligațiile angajatorului, obligațiile și drepturile lucrătorilor; con­statarea stării de pericol grav și imediat de accidentare și aplicarea măsurilor de securi­tate ce se impun; acordarea primului ajutor medical; utilizarea mijloacelor de protecție individuale și colective; răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM; cerințe minime de SSM pentru lucrul la monitor.

Formatorii au demonstrat și explicat teh­nici și metode de bază cu privire la acorda­rea primului ajutor medical în caz de acci­dentare la locul de muncă, iar sindicaliștii au apreciat organizarea seminarului, actu­alitatea temelor expuse și a suportului me­todic acordat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand