4 iunie 2023
Chisinau
Без рубрики

Centru nou de formare profesională, inclusiv a adulţilor

Loading
Без рубрики Centru nou de formare profesională, inclusiv a adulţilor
Centru nou de formare profesională, inclusiv a adulţilor
centru-de-formare-profesionala

Foto: advocacy.md

Un Centru de formare pro­fesională va fi creat în Re­publica Moldova în cadrul unui nou proiect ce va fi implementat cu susţinerea mai multor instituţii publi­ce şi companii din Austria. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Muncii, Pro­tecţiei Sociale şi Famili­ei, proiectul urmează a fi lansat la finele lunii mai a acestui an și se va axa pe un șir de componente.

 

La etapa iniţială, vor fi iden­tificate circa 25-30 de profesii pentru care vor fi pregătiţi for­matori și specialişti în domeniul construcțiilor pentru a activa în cadrul centrului.

Persoanele instruite vor obține certificare ce vor fi recunos­cute la nivel național şi pe plan internațional.

Totodată, vor fi elaborate curricule ale profesiilor respective, inclusiv pentru instruirea adulților, precum şi a mentorilor din întreprinderi. În acelaşi timp, va fi acordat suport asociaţiei obşteşti „Concordia” în vederea asistării ulterioare, în partene­riat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a absolvenților în găsirea unui loc de muncă.

O altă componentă a pro­iectului se axează pe comuni­carea cu publicul și susținerea autorităților publice centrale de resort.

Un seminar de inițiere în as­pecte legate de crearea acestui centru a fost organizat, recent, pentru reprezentanţi ai ministe­relor Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, al Construcţiei şi Dez­voltării Regionale şi al Educației. La acelaşi seminar au participat şi specialişti ai ANOFM, Cole­giului de Construcţie, Școlii Pro­fesionale nr.2 din Chișinău şi ai asociaţiei „Concordia”.

Totodată, componenta ce ţine de susţinerea politicilor ocupaționale promovate de autori­tăţile publice din ţara noastră a fost discutată la o recentă între­vedere a viceministrului Mun­cii, Protecției Sociale și Familiei Sergiu Sainciuc cu ataşatul pe probleme sociale al Ambasadei Austriei la Chişinău.

Componenta în cauză se referă la următoarele aspecte: dezvoltarea instituţională a ANOFM pe baza celor mai bune practici existente în domeniu şi susținerea politicilor promovate pe piața muncii pentru persoa­nele cu dezabilități. Printre aces­tea se mai numără acordarea de sprijin în elaborarea standarde­lor ocupaționale pentru profesi­ile care vor fi obţinute în cadrul acestui proiect.

O altă direcţie de activitate a proiectului va fi extinderea şi îm­bunătăţirea comunicării dintre ANOFM şi înreprinderile autoh­tone pe baza experienţei în do­meniu a Austriei.

Lansarea acestui proiect are o importanţă deosebită în contex­tul implementării prevederilor Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități şi a Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării.

Secretarul confederal al Con­federaţiei Naţionale a Sindicate­lor din Moldova, Nicolae Suru­ceanu, a precizat pentru „Vocea poporului” că centrul ce urmează a fi creat vine să completeze sis­temul existent de pregătire pro­fesională.

El va fi destinat, în special, persoanelor cu dizabilităţi, care sunt mai puţin cuprinse de insti­tuţiile de învăţământ existente.

„Prin intermediul acestui cen­tru, persoanele cu dizabilităţi vor dispune de posibilitatea de a că­păta o profesie după competenţe­le şi abilităţile lor, pentru a putea fi plasate în câmpul muncii.

Important e că programele de instruire prevăd nu doar asi­milarea de cunoştinţe teoretice, ci şi foarte multă practică la în­treprinderi, ca şi angajatorii să poată vedea potenţialii angajaţi în acţiune”, a precizat secretarul confederal al CNSM.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor