23 aprilie 2024
Chisinau
Economie

Centralele termice pe biomasă, monitorizate de structurile statului

Loading
Economie Centralele termice pe biomasă, monitorizate de structurile statului
Centralele termice pe biomasă, monitorizate de structurile statului

 

 

centrale-termice-pe-biomasa

Foto: timpul.md

Şcolile şi grădiniţele care au fost racordate la centra­le termice pe bază de bio­masă vor trebui să raporte­ze Agenţiei pentru Eficienţă Energetică despre achiziţia de combustibil produs din surse regenerabile.

 

Astfel, instituţiile publice ra­cordate la sisteme de încălzire pe biomasă vor trebui să asigure achiziţionarea de combustibil de calitate pentru iarnă şi să comu­nice Agenţiei pentru Eficienţă Energetică informaţia cu privire la pregătirea de viitorul sezon de încălzire. O clauză în acest sens se conţine în Hotărârea Guvernului cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru perioada de toam­nă-iarnă 2014-2015.

Potrivit aceluiaşi document, achiziţiile de combustibil din biomasă ce sunt efectuate de managerii instituţiilor bugetare urmează să fie de calitate, să co­respundă tipului de centrală ter­mică aflată în gestiune. Totodată, acestea trebuie să fie în volum suficient pentru a acoperi necesi­tăţile întregului sezon de încălzire 2014-2015.

Clauza privitoare la asigurarea cu biocombustibil a instituţiilor publice a fost inclusă ca urma­re a creşterii numărului de şcoli, grădiniţe şi centre comunitare ra­cordate la sisteme de încălzire pe biomasă.

În Republica Moldova au fost instalate, până acum, sisteme de încălzire pe bază de biomasă la circa 200 de şcoli, grădiniţe, pri­mării şi centre comunitare. Un număr de 144 dintre aceste insti­tuţii publice au trecut la încălzirea pe biomasă în cadrul proiectului „Energie şi biomasă”.

Noile centrale termice au me­nirea de a servi drept alternativă pentru cele pe bază de gaz sau cărbune şi instalarea lor a con­tribuit la crearea a circa 400 de locuri noi de muncă, precum şi la lansarea a cel puţin 100 de afaceri de producere a brichetelor şi pe­letelor. Noua reglementare a fost elaborată după ce un şir de insti­tuţii au renunţat la centralele ter­mice pe biomasă şi au revenit la cele bazate pe tipurile tradiţiona­le de combustibil. Motivul invo­cat de conducătorii de organizaţii şi instituţii să ia această decizie a fost calitatea scăzută, preţurile exagerate, dar şi insuficienţa pe piaţă a brichetelor şi peletelor.

Ulterior, autorităţile statului au aplicat un şir de reglementări privind calitatea biocombusti­bilului solid prin care a obligat producătorii să indice pe etiche­tele produselor comercializate originea şi sursa de obţinere. Totodată, informaţiile respective trebuie să specifice clar care este capacitatea calorică a biocombus­tibilului.

Supravegherea modului în ca-re sunt respectate aceste cerinţe a fost pusă în sarcina Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand