17 iunie 2024
Chisinau
Varia

Cel mai bun în „Haute Couture” va fi identificat în urma unui concurs național

Loading
Varia Cel mai bun în „Haute Couture” va fi identificat în urma unui concurs național
Cel mai bun în „Haute Couture” va fi identificat în urma unui concurs național
csiu.md

Pandemia de Covid-19 a afec­tat și a știrbit multe aspecte, dar nu și din frumusețe, au declarat cei prezenți la ce-a de-a doua ediție a Concur­sului Național cel mai bun în „Haute Couture”, care a avut loc în una din zilele trecute, la Chișinău.

Concursul a fost organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Comitetul Sec­torial pentru Formare Profesio­nală în Ramura Industriei Ușoare (CSIU), Centrul de Excelență în Industria Ușoară (CEIU), Asociația Obștească „Educație pentru Dez­voltare” (AED) în cadrul proiec­tului CONSEPT, sprijinit financi­ar de Fundația LED și proiectul „Din inimă” susținut de USAID, Sverige Suedia, UK Aid, dar și de alți parteneri sociali, agenți eco­nomici.

„Chiar dacă este pandemie, noi putem să facem lucruri frumoa­se. Dacă acum un an și ceva îmi spunea cineva că asemenea con­cursuri pot fi organizate și online, nu aveam să cred. Uite că se pot organiza. Elevii se simt confor­tabil în instituțiile lor și protejați. Sperăm să trecem cu bine de această pandemie și să revenim la normal”, a spus, la începutul evenimentului, Carolina Guitu, consultant superior la MECC.

„Indiferent de situație, Co­mitetul sectorial a promovat și promovează industria ușoară. Acest domeniu nu doar că ajută la promovarea economiei țării, dar și duce faima țării peste ho­tare. Avem nevoie de specialiști în domeniu, care să facă față tuturor provocărilor, pentru că viitorul este în mâinile noastre”, a menționat Nadejda Rusnac, președinta CSIU.

„Susținem aceste activități, iar drept dovadă este și evenimentul de astăzi. Desigur, cu toții ne-am fi dorit ca acest concurs să se desfășoare cu prezență fizică, la Chișinău, dar sperăm că este prima și ultima dată când se desfășoară în asemenea condiții, online. Ne-ar plăcea mult să simțim emoțiile, trăirile participanților, să comuni­căm, dar, spre regret, pandemia nu ne permite acest lucru. Chiar și așa, dibăcia, măiestria rămân aceleași în toate circumstanțele.  Acest concurs a adunat cei mai buni elevi din domeniul industriei ușoare și vreau să le mulțumesc pentru curaj”, a remarcat Lilia Stârcea, manager AED.

Concursul a avut drept scop stimularea, perfecționarea cali­ficării profesionale, dezvoltarea competențelor profesionale a viitorilor absolvenți. Totodată,

se urmărește dezvoltarea capaci-tăților și a performanțelor ele-vilor în vederea creșterii po-tențialului forțelor de muncă competitive pe piața muncii, dar și promovarea schimbului de experiență privind pregătirea și instruirea profesională a elevilor care își fac studiile în domeniul industriei ușoare.

 

Zeci de participanți

La concurs s-au înscris 50 dintre cei mai buni elevi de la 15 instituții de învățământ profesional tehnic secundar și postsecundar, care își vor demonstra cunoștințele și abilitățile practice la șase probe: Cusătorul dibaci, Croitorul iscu­sit, Cusătoreasă profesionistă, Design vestimentar, Tehnologia modei și Modelarea construc­tivă a produselor vestimentare. În regim online au fost extra­se probele pentru concurs, care au fost imediat expediate școlilor.

Cea de-a II-a ediție a con­cursului se desfășoară online, având în vedere restricțiile im­puse de pandemie și va fi jurizat de un juriu competent format din reprezentanți ai Comitetului Sectorial pentru Formare Profesi­onală în Ramura Industriei Ușoare, pieței muncii, experți de la UTM și de un reprezentant AED care va fi în rol de monitor de calitate. Rezultatele vor fi făcute publiceîn câteva zile.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand