19 aprilie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Cei mai năpăstuiţi dintre intelectuali își caută dreptate

Loading
Cititorii ne scriu Cei mai năpăstuiţi dintre intelectuali își caută dreptate
Cei mai năpăstuiţi dintre intelectuali își caută dreptate

 

 

biblioteca

Foto: blogspot.com

„Bună ziua, dragă redacţie,

Suntem un grup de bibliotecari şcolari din raionul Basarabeasca şi vă solicităm să ne ajutaţi în soluţio­narea unei probleme financiare.

De la 1 septembrie 2014, sporul pentru intensitatea muncii la sala­riul de funcţie, conform Hotărârii de Guvern nr. 770 din 23.09.2014 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului”, prin care este amendată Hotărârea de Guvern nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”, nu se calculează.

O majorare asemănătoare, de 20 la sută pentru bibliotecari, ce a fost prevăzută începând cu 2006, nu este calculată, de asemenea, deşi colegii din ţară au acest adaos la salariu.

Totodată, mai cerem să fie ve­rificată corectitudinea sporului de compensare pentru condiţiile no­cive de muncă, în corespundere cu Hotărârea Guvernului nr. 1335 din 10.10.2012 şi nr. 152 din 19.02.2004 „Cu privire la sporul de compensare pentru lucrările şi locurile de muncă cu condiţii grele şi vătămătoare”.

Vă mulţumim anticipat”.

 

Un grup de bibliotecari din raionul Basarabeasca

 

Potrivit specialiştilor de la Sindi­catul Educaţiei şi Ştiinţei, salariile de funcţie ale bibliotecarilor sunt stabilite în funcţie de nivelul de stu­dii, vechime în muncă în speciali­tate şi categoria de salarizare. De la 1 septembrie 2014, salariile au fost majorate în medie cu 14 la sută. Cuantumul salariului de funcţie al bibliotecarilor este prevăzut în ane­xa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalu­lui din unităţile bugetare”, cu modifi­cările şi completările ulterioare.

Potrivit tabelului nr. 4 şi notelor la Anexa nr. 4 din hotărârea respec­tivă, personalul bibliotecilor şcolare beneficiază de un spor în cuantum de 20 la sută din salariul de funcţie.

Această categorie de angajaţi se bucură şi de sporuri lunare la salariu pentru înaltă competenţă profesio­nală şi intensitatea muncii în limita de 20 la sută din mijloacele calculate la fondul de salarizare, în conformi­tate cu prevederile p. 9 la Condiţiile de salarizare a personalului din in­stituţiile de cultură şi artă (Anexa nr.4, Hotărârea Guvernului nr.381, 13.04.2006).

Sporul pentru activitate în condiţii nefavorabile este stabilit în funcţie de gradul de nocivitate în urma atestării locurilor de muncă de către o comisie creată de angajator.

Pentru a primi sumele neachita­te, salariatul trebuie să se adreseze în scris către administraţia institu­ţiei, pentru a-i fi recalculat cuan­tumul salariului. În caz de refuz, pentru a-şi apăra drepturile, sala­riatul este în drept să apeleze în in­stanţa de judecată în decurs de trei ani de la apariţia dreptului respectiv (art. 355 din Codul muncii al Repub-licii Moldova).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand