16 iunie 2024
Chisinau
Social

Cei mai buni, distinși cu titlul „Maestru în Tehnologia Informației și Comunicații”

Loading
Social Cei mai buni, distinși cu titlul „Maestru în Tehnologia Informației și Comunicații”
Cei mai buni, distinși cu titlul „Maestru în Tehnologia Informației și Comunicații”
Vocea poporului

Pe 17 mai, întreaga comunitate a celebrat Ziua Mondială a Teleco­municaţiilor şi Societăţii Informaţi­onale. Cu această ocazie, mai mulți angajați din domeniul tehnologi­ei informației și comunicațiilor au obținut titlul onorific „Maestru în Tehnologia Informaţiei şi Comu­nicaţiilor” și au primit diplome de onoare pentru merite deosebite în dezvoltarea ramurii.

Premiile au fost decernate în cadrul unei ședințe solemne organizate de Federația Sindicatelor din Comunicații (FSCM).

La eveniment au participat conducerea Federației Sindicatelor din Comunicații și cea a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), reprezentanți ai Mi­nisterului Infrastructurii și Dezvoltării Regi­onale, conducerea patronatului din ramură, conducători de întreprinderi.

Elizaveta Iurcu, președinta FSCM, a adre­sat sincere felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale: „În numele Biroului Executiv al Federației Sindicatelor din Comunicații, vă felicit cordial pentru tot efortul pe care îl depuneți în dezvoltarea sectorului Teh­nologiei Informației și Comunicațiilor (TIC) și edificarea unei societăți informaționale moderne în Republica Moldova. Vă adresez urări de sănătate, mari succese, noi realizări, aspirații, perseverență și activități frumoase în continuare”.

Președinta federației Iurcu a afirmat că, potrivit datelor statistice din ultimii ani, teh­nologiile informaționale și comunicațiile au devenit adevărate impulsuri în dezvoltarea social-economică a țării, în creșterea dura­bilă şi în progresul societății noastre. Toate acestea constituie un rezultat firesc al mun­cii asidue și al profesionalismului de care dau dovadă angajații din acest domeniu inovativ.

La eveniment a participat și Igor Zubcu, președintele CNSM. Liderul sindical a subli­niat, în discursul său, importanța sectorului TIC pentru dezvoltarea economiei naționale, care în perioada pandemică a avut un rol primordial pentru întreaga societate. Dom­nia sa a apreciat înalt calitatea parteneriatu­lui social din ramură, care poate servi drept exemplu de bune practici și pentru alte ramuri, domeniul TIC fiind unul dintre cele mai dezvoltate și dinamice din Republica Moldova.

La ceremonie a fost prezent și Ion Pîrgaru, ex-președintele FSCM. Anume dumnealui a dat startul acestei tradiții frumoase: de ziua profesională să fie înmâ­nat titlul onorific „Maestru în Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor”. Ion Pîrgaru i-a felicitat pe angajații din ramura de profil și le-a urat „noi realizări, putere şi perseverență, pentru a duce la bun sfârşit proiectele de edificare în Republica Moldova a unei Societăţi Informaţionale moderne”.

Cu mesaje de felicitare au venit și alți oaspeți la evenimentul festiv, care s-au re­ferit la aportul adus de profesioniștii din do­meniul TIC, inovațiile ce au adus Republica Moldova în topurile internaționale în dome­niul telecomunicațiilor.

În cadrul evenimentului, Alexandru Ciubuc, director interimar la SA „Moldte­lecom”,  a adresat un mesaj de felicitare angajaților din ramură și a afirmat că secto­rul TIC rămâne unul dintre cele mai dezvol­tate și dinamice din țară.

Mihai Iacob, director general la Î.S. „Radiocomunicații”, la rândul său, a ținut să specifice că „în sală sunt prezenți cei care stau la baza calității serviciilor și, nu în ultimul rând, la vânzarea acestora”.

Titlul şi insigna „Maestru în Tehnologia Informației și Comunicaţii” se conferă în scopul  aprecierii contribuției aduse de că­tre lucrători la sporirea calităţii la prestarea serviciilor în domeniul telecomunicaţiilor, comunicaţiilor poştale, radiocomunicaţiilor şi la creșterea prestigiului profesional al lu­crătorilor din ramură.

Reamintim că, în Republica Moldova, Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale a fost oficializată prin Hotărâre de Guvern în anul 2008

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand