22 iulie 2024
Chisinau
Social

Cei care se opun controalelor inopinate, responsabili de tragedia din Piaţa centrală

Loading
Social Cei care se opun controalelor inopinate, responsabili de tragedia din Piaţa centrală
Cei care se opun controalelor inopinate, responsabili de tragedia din Piaţa centrală
la-soacra-incendiu

Foto: evz.md

 

Poate are să şocheze pe cineva afirmaţia mea, dar explozia care s-a produs la începutul lunii curente în Piaţa centrală din Chişinău a fost una „programată” şi astfel de tra­gedii ar putea să mai aibă loc şi de acum înainte, câtă vreme avem legi ca cea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, adoptată de către Parlament la 8 iunie 2012. Aceasta, practic, face imposibilă întreprinderea controalelor inopinate de către structurile de stat abilitate cu aceste împuterniciri.

 

Agenţii economici se joacă de-a v-aţi ascunselea cu organele de control

 

Desigur, ancheta pornită de procuratura municipală Chişinău va dezvălui multe detalii privind cauzele deflagraţiei, care a calicit 14 persoane, unele dintre care ar putea deveni invalide pe toată via­ţă. Totuşi, din declaraţia făcută de reprezentantul sanepidului în ca­drul şedinţei comisiei municipale Chişinău pentru situaţii excepţio­nale rezultă că buteliile de gaz, una dintre care a explodat, nu se aflau la momentul deschiderii cantinei, în luna august anul trecut. Deci, ele au fost aduse ulterior, după plecarea reprezentanţilor acestei structuri de control. De către cine? – va arăta până la urmă ancheta.

Mulţi „eroi” critică acum ser­viciile de pompieri, de comerţ ale capitalei, sanepidul pentru faptul că nu au intervenit cu controale in­opinate pentru a depista buteliile de gaz, care reprezintă nişte bom­be adevărate în  orişice încăpere. Însă aceştia, probabil, nu ştiu, sau fac teatru, că Legea nr.131 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător permite iniţie­rea verificării inopinate doar prin prezenţa informaţiilor, susţinute prin probe, despre existenţa cazu­rilor de încălcare a legislaţiei sau a situaţiilor de avarie, despre modi­ficarea ori încălcarea regulilor de securitate, fapt ce prezintă un pe­ricol iminent pentru viaţa oameni­lor. Ceea ce ar însemna că structu­rile de control ar fi fost în drept să vină cu un control inopinat doar în cazul în care parvenea un semnal că aceste butelii se află în incinta cantinei. Dar cine dintre angaja-ţii firmei puteau să facă acest lucru, riscând să-şi piardă locul de muncă?

 

Legea îngăduie muşamalizarea faptelor ilicite

 

Desigur, putea fi iniţiat un con­trol planificat. Doar că, în această situaţie, organul de control, potri­vit Legii nr.131, urma să expedieze administraţiei cantinei „La soacra” un exemplar al deciziei de control, astfel încât între momentul pri­mirii efective a acestui act şi cel al începerii controlului să treacă cel puţin cinci zile lucrătoare. De unde rezultă că administratorii cantinei „La soacra” ar fi avut timp berechet pentru a ascunde buteliile cu gaz.

Din păcate, trebuie s-o spun pe şleau, că nici controlul planificat nu putea fi efectuat la această can­tină, deoarece 

sanepidul o verifi­case în august anul trecut şi, deci, următorul control putea fi efectuat tocmai în septembrie anul curent, deoarece aceeaşi Lege privind con­trolul de stat asupra activităţii de întreprinzător permite efectuarea doar a unui singur control pe du­rata unui an calendaristic.

 

Cercul persoanelor anchetate trebuie lărgit

 

Reprezentantul  procuraturii municipale a declarat că pe mar­ginea cazului deflagraţiei din piaţa centrală din capitală vor fi inte­rogaţi conducătorii serviciilor de control din municipiul Chişinău, lucrătorii primăriei capitalei, pen­tru a afla cine se face vinovat de explozie şi de schilodirea celor 14 persoane care au suferit şi pentru a-i trage la răspundere pe  cei vino­vaţi. Dar, mă întreb, de ce ancheta nu ar fi extinsă şi asupra unor dem­nitari din Guvern, din Ministerul Economiei, care se opun modifi­cării Legii nr.131, astfel încât sane­pidul, pompierii, Inspectoratul de Stat al Muncii să aibă posibilitate să execute nestingherit şi nelimitat controale inopinate la orice agent economic, indiferent de domeniul de activitate al acestuia.

 

Sindicatele au cerut modificarea legii care interzice controalele inopinate

 

Este adevărat că Parlamentul nostru, ca şi de alte multe ori, a votat o lege strâmbă, care, prac­tic, periclitează eficienţa activită-ții organelor de control. Însă nu cunosc dacă şi cei de la procura­tura municipală ştiu că Confede­raţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a sesizat încă la 18 iunie 2013 Biroul Organizaţiei Interna­ţionale a Muncii că multe dintre prevederile Legii privind controlul de stat asupra activităţii de între­prinzător, inclusiv privind con­diţiile de efectuare a controalelor planificate şi inopinate, contravin actelor internaţionale, îndeosebi Convenţiei privind inspecţia mun­cii. Drept reacţie, Comitetul de Ad­ministrare al OIM a recomandat Guvernului Republicii Moldova să întreprindă măsuri fără întâr­ziere pentru a ajusta Legea 131 la rigorile Convenţiei internaţionale privind inspecţia muncii. Din pă­cate, până la momentul de faţă, Guvernul Republicii Moldova nu s-a conformat recomandărilor Or­ganizaţiei Internaţionale a Muncii, ceea ce reprezintă un fapt elocvent de sfidare a legislaţiei internaţi­onale. Unde mai pui că şi Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Repu­blicii Moldova a menţionat, la 30 decembrie 2014, că Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător „instituie proce­duri prealabile de notificare a per­soanei supuse controlului, care, în virtutea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, nu sunt aplicabile Inspectoratului de Stat al Muncii”.

La finele anului trecut, am asis­tat la un atelier de lucru organizat de către reprezentanţa Organi­zaţiei Internaţionale a Muncii în Republica Moldova, care a lansat o rundă ordinară de negocieri pen­tru modificarea Legii nr.131. De aţi fi văzut cu câtă vehemenţă, cinism, doi bărbaţi tineri de la Ministerul Economiei se opuneau modificării legislaţiei, ca aceasta să le permi­tă inspectorilor de muncă să efec­tueze liber, la orice oră, controale inopinate! Încât, după ce s-a pro­dus nenorocirea în Piaţa centrală din capitală, am zis că ar fi nimerit ca aceşti inşi să fie luaţi de mână şi duşi în saloanele de spital ca să vadă, să simtă cum suferă din ca­uza chinurilor groaznice bieţii oa­meni care au fost prăjiţi de flăcările buteliei de gaz care a explodat. De­oarece reprezentanţii Inspectora­tului de Stat al Muncii, ai altor or­gane nu au putut efectua controale inopinate, pentru că nu le permite Legea nr.131, pe care aceştia nici în ruptul capului nu vor s-o schimbe, ceea ce ar putea face şi mai multe victime.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului „Vocea Poporului”!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpress SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand