12 aprilie 2024
Chisinau
Social

Cea mai bună grădiniţă din raion, renovată cu sprijinul americanilor

Loading
Social Cea mai bună grădiniţă din raion, renovată cu sprijinul americanilor
Cea mai bună grădiniţă din raion, renovată cu sprijinul americanilor
gradinita-renovata

După încheierea lucrărilor de renovare şi reconstrucţie, toată lumea a rămas mulţumită, atât angajaţii instituţiei, cât şi părinţii

 

În cei peste 30 de ani, cât a funcţi­onat grădiniţa-creşă nr.1 din oraşul Drochia, nu s-a făcut aproape nici o lucrare de reparaţie. Între timp, po­trivit Luciei Mâţă, director al acestei instituţii, gradul de uzură a reţelei de apă, a sistemului de canalizare a atins un nivel avansat de degradare. Practic, nu trecea o săptămâna ca să nu se spargă ţevile, să nu fie inun­dată vreo încăpere. Era frig pe timp de iarnă, se făcea zăpuşeală pe timp de vară. Mucegaiul acoperea mare parte din suprafaţa pereţilor încă­perilor în care se aflau copiii. Drept urmare, nivelul de îmbolnăvire a micuţilor ajungea la 84 de procente.

 

Proiectul american, colacul de salvare

 

Calvarul a luat sfârşit în ziua în care, cu sprijinul primăriei din localitate şi al Amba­sadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, administraţia şi comitetul sindical al grădi­niţei-creşă nr.1 a câştigat un proiect pentru efectuarea lucrărilor  de salubrizare şi de renovare, finanţat de Comandamentul eu­ropean al forţelor armate ale SUA. Cu banii obţinuţi din acest proiect, care a valorat 132 de mii de dolari SUA,  a fost înlocuit sistemul de canalizare, apeductul. Au fost schimbate ţevile din subsolul instituţiei. Grupurile sa­nitare au fost renovate în mod capital. S-a re­parat sistemul de iluminare, de încălzire. În afara de aceasta, au fost îmbunătăţite condi­ţiile de muncă pentru dădace. În acest sens, au fost amenajate spațiile pentru personalul auxiliar, în care se spală vesela, se împarte hrana pentru micuţi.

Mai mult ca atât, din spusele Luciei Mâţă rezultă că, ulterior, grădiniţa-creşă nr.1 a beneficiat de o extindere a proiectului. În consecinţă, a fost posibilă executarea lucră­rilor de renovare, de reparaţie capitală a să­lilor de sport. În sensul că o încăpere pentru o grupă şi un dormitor pentru copii au fost transformate în două săli de sport, una pen­tru copii mici şi alta pentru cei mai mari. În plus, ambele săli au fost dotate cu toate cele necesare pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică.

De asemenea, urmare a extinderii aces­tui proiect, a fost amenajată în mod expres o cantină pentru două grupe de copii care nu puteau lua masa în sălile lor de grupă. Practic, au fost reparate în mod capital toate încăperile pentru copii din grădiniţa-creşă nr.1. Au fost schimbate podelele, zugrăviţi pereţii, a fost procurat mobilier. Drept efect, frecvenţa de îmbolnăvire a copiilor a scăzut până la 34 de procente.

 

Nici părinţii nu au stat cu mâinile în sân

 

Altfel spus, proiectul finanţat de către Co­mandamentul european al forţelor armate ale SUA s-a dovedit un mare cadou pentru angajaţii, micuţii de la grădiniţa-creşă nr.1 din oraşul Drochia, consideră Natalia Ga­ram, vicepreşedinte al comitetului sindical al instituţiei preşcolare respective. „Lucrările de renovare au început în iunie anul trecut şi au durat până în februarie 2015. S-a realizat un mare volum de muncă. Unde mai pui că instituţia nici măcar nu a fost închisă în re­gim temporar, ci am continuat să îngrijim de copii. De aceea, a fost nevoie şi de implicarea părinţilor. Or, cu banii obţinuţi din proiec­tul respectiv s-au putut face doar lucrările ce necesită un volum mare de muncă, costisi­toare. Restul, adică ceea ce ţine de efectua­rea lucrărilor de reparaţie și finisaj, totul s-a făcut cu implicarea nemijlocită a părinţilor copiilor care frecventează grădiniţa-creşă nr.1. În acest context, ar fi de menţionat că aceştia au colectat aproape 80 de mii de lei pentru finisare, pentru procurarea materi­alelor de construcţie”. Mai apoi, unele ma­teriale de construcţie au fost cumpărate pe banii acordaţi de primăria oraşului Drochia. Mai ales că membrii comitetului sindical, împreună cu administraţia instituţiei, au fă­cut multe demersuri către agenţi economici, patronii  de firme din localitate pentru a ob­ţine o susţinere financiară, materială pentru efectuarea lucrărilor de renovare şi de repa­raţie a grădiniţei-creşă. În genere, a remar­cat Natalia Garam, noi suntem mulţumiţi de rezultatele activităţilor de parteneriat care caracterizează relaţiile dintre administraţie, comitetul sindical şi părinţii copiilor.

Mai pe scurt, după încheierea lucrărilor de renovare şi reconstrucţie, toată lumea a rămas mulţumită, atât angajaţii instituţiei, cât şi părinţii. Drept dovadă este şi faptul că  a crescut numărul copiilor care frecventează Grădiniţa-creşă nr.1, numărul lor ajungând zilnic la 265 de persoane, faţă de 220, câţi veneau până a se porni lucrările de renova­re, capacitatea de cazare a instituţiei fiind de 260 de copii.  Sperăm că, în timpul apropiat, ne comunică Lucia Mâţă, chiar să mărim nu­mărul grupelor de copii.

În afară de aceasta, după efectuarea lu­crărilor de renovare şi reparaţie, s-au îm­bunătăţit considerabil condiţiile de muncă ale angajaţilor, de îngrijire a copiilor, ceea ce permite aplicarea unor standarde mai avan­sate de educaţie. Mai uşor le vine să lucreze salariaţilor instituţiei preşcolare, îndeosebi dădacelor. Or, după ce au fost schimbate, renovate grupurile sanitare, amenajându-se cabine separate pentru băieţei şi fetiţe, după ce s-au instalat mai multe lavabouri, unde copiii îşi pot spăla mâinile, s-au instalat us­cătoare cu aer cald, este nevoie de mai puţină atenţie, supraveghere din partea celor adulți. Micuţii conştientizează importanța igienei. Merg la baie fără a fi îndemnaţi de dădace sau educatoare.

Ei şi dacă, după reparaţia capitală care s-a făcut la grădiniţa-creşă nr.1 din Drochia, condiţiile de muncă ale educatoarelor, dăda­celor s-au îmbunătăţit în mod radical, chiar spre invidia unor colegi de la alte instituţii preşcolare din oraş, din păcate, nu se poate vorbi şi de o remunerare mai bună a anga­jaţilor acestei instituţii. De exemplu, ne spu­ne Natalia Garam, potrivit legii, primăriile, adică fondatorii şi finanţatorii instituţiilor preşcolare, sunt obligate să plătească un adaus de 20 de procente la salariu cadrelor didactice care activează la creşe și grădiniţe. Însă, cu părere de rău, acest supliment nu se achită nici educatoarelor de la grădiniţa-cre­şă nr.1, nici celor de la alte instituţii similare din oraş şi raion, invocându-se lipsa de re­surse bugetare. Asta în timp ce în alte oraşe şi sate din ţară se respectă prevederea legală în cauză.

 

Profesionişti de cea mai înaltă calificare

 

gradinita-renovata-drochia

Grădinița renovata din orașul Drochia

 

În ciuda acestei nedreptăţi, odată cu în­cheierea lucrărilor de renovare, grădiniţa-creşă nr.1 a devenit un centru de promovare a experienţei avansate în domeniul educaţi­ei, pedagogiei. Bunăoară, instituţia serveşte drept centru metodic pentru mai multe uni­tăţi de profil din raion, unde se organizează cursuri de instruire pentru cadrele didactice, pentru părinţi.

Altfel spus, graţie efortului conjugat al ad­ministraţiei şi comitetului sindical, această grădiniţa-creşă este nu doar nr.1 din oraşul Drochia, dar şi cea mai bună instituţie pre­şcolară din localitate şi din raion. Aici lu­crează un colectiv adevărat de profesionişti de calificare înaltă în domeniul pedagogiei, majoritatea cadrelor didactice având gradele didactice I şi II şi chiar masteratul.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand