25 iunie 2024
Chisinau
Social

Ce așteptări au lucrătorii bugetari din țarăși ce lefuri le oferă statul

Loading
Social Ce așteptări au lucrătorii bugetari din țarăși ce lefuri le oferă statul
Ce așteptări au lucrătorii bugetari din țarăși ce lefuri le oferă statul
unimedia.info

Salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real și toate instituțiile bugetare a constituit, în tri­mestrul doi al anului curent, 9.044,5 lei, fiind în creștere cu 6,8% față de tri­mestrul întâi al aceluiași an. Informația a fost făcută publică de către Biroul Național de Statistică.

Cele mai mari valori ale câștigului sala­rial mediu lunar în trimestrul doi din 2021 s-au înregistrat în domeniile informații și comunicații (21753,9 lei), activități financi­are și de asigurări (16698,6 lei) și producția și furnizarea de energie electrică și ter­mică, gaze, apă caldă și aer condiționat(14251,8 lei).

În același timp, cele mai mici salarii me­dii au fost înregistrate în activități de caza­re și alimentație publică (5184,8 lei), agri­cultură, silvicultură și pescuit (5206,4 lei), artă, activități de recreere și de agrement (6169,3 lei).

Comparativ cu trimestrul doi al anului 2020, în toate activitățile economice s-au înregistrat majorări ale câștigului salarial, cele mai semnificative creșteri fiind înre­gistrate în sănătate și în asistența socială (cu 36,6%), distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decon­taminare (cu 19,0%), transport și depozita­re (cu 18,7%).

Comparativ cu trimestrul întâi din 2021, cele mai semnificative creșteri s-au înregis­trat în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (cu 16,4%), industria extrac­tivă (cu 14,1%), construcții și informații și comunicații (cu 9,3 și, respectiv, 9,2%).

În sectorul bugetar, în trimestrul doi din 2021, câștigul salarial mediu lunar a con­stituit 7778,5 lei (cu 8,5% mai mult față de trimestrul doi din 2020), iar în sectorul real – 9497,8 lei (cu 17,1% mai mult față de tri­mestrul doi din 2020).

Indicele câștigului salarial real în tri­mestrul doi din 2021 față de trimestrul doi al anului 2020 (calculat ca raport între in­dicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 111,8%.

 

De ce câștiguri are nevoie un om ca să trăiască decent

 

Pentru a-și satisface nevoile raționale și a-și asigura un trai decent pentru sine și pentru familia sa, salariatul ar trebui să fie remunerat pentru munca depusă cu un salariu de 18.550 de lei lunar. La această concluzie au ajuns autorii Metodologiei de estimare a costului forței de muncă în Re­publica Moldova, elaborată de sindicate, în comun cu specialiştii Institutului Naţional de Cercetări Economice, încă acum patru ani.

La elaborarea metodologiei s-au luat în calcul costul pentru alimentație, pen­tru îmbrăcăminte și încălțăminte, serviciile comunale, serviciile medicale, contribuțiile de asigurări sociale și medicale, procurarea unei locuințe, a unui automobil, dar și alți indicatori. Astfel, pentru asigurarea nivelu­lui rațional de trai al familiei, formată din patru membri – doi adulți salariați și doi copii – sunt necesare 37 de mii de lei lunar, această sumă fiind acoperită de salariile a doi salariați.

După cum se vede, salariul mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real și din toate instituțiile bugetare nici pe de­parte nu acoperă necesitățile enumerate de sindicate. Fenomenul migrației are însă valori destul de mari. De exemplu, în 2020, conform estimărilor IDIS „Viitorul”, au ple­cat în străinătate în jur de 35 de mii de cetățeni moldoveni.

Potrivit studiului realizat de IDIS „Viito­rul”, pentru a rămâne în țară, moldovenii ar avea nevoie de un salariu de cel puțin 13.450 de lei. Conform datelor, de cele mai mari salarii, circa 16 mii de lei, au nevoie tinerii de până la 30 de ani, ceea ce este cu 40% mai mult decât așteptările persoane­lor în vârstă, care s-ar mulțumi și cu 11.200 de lei pe lună.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand