22 mai 2024
Chisinau
Social

Către anul 2030, Moldova va fi o țară în care oamenii vor dori să trăiască

Loading
Social Către anul 2030, Moldova va fi o țară în care oamenii vor dori să trăiască
Către anul 2030, Moldova va fi o țară în care oamenii vor dori să trăiască
agora.md

Principalul document de planifi­care strategică al țării, Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, a fost aprobat, pe 8 noiem­brie, de Guvernul de la Chișinău. Deoarece este incontestabil rolul sindicatelor în promovarea acestui document, liderii sindicali din te­ritoriu au participat la un seminar cu tema Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) incluse în Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite (ONU), Strategia Națională de Dez­voltare „Moldova 2030”. În cadrul evenimentului a fost pus în discuție rolul sindicatelor în implementarea acestor documente de politici.

Strategia, fiind orientată spre sporirea calității vieții cetățenilor, conține priorități sectoriale de dezvoltare pe termen lung. Aceasta urmărește centrarea politicilor publice din Republica Moldova pe proble­mele, interesele și aspirațiile oamenilor. De asemenea, documentul va contribui la dis­tribuirea strategică a resurselor bugetare și instituționale, în funcție de obiectivele sta­bilite pentru cei patru piloni de bază, pre­cum sunt economia durabilă și incluzivă, capital uman și social robust, instituții one­ste și eficiente și mediu ambiant sănătos.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand