25 iunie 2024
Chisinau
Social

Câte abateri de la lege au fost semnalate și câte amenzi au fost împărțite în 2020

Loading
Social Câte abateri de la lege au fost semnalate și câte amenzi au fost împărțite în 2020
Câte abateri de la lege au fost semnalate și câte amenzi au fost împărțite în 2020
Vocea poporului

În anul 2020 au fost consta­tate 407,9 mii de contravenţii sau cu 37,8 mii mai mult com­parativ cu anul precedent, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS).

Din numărul total al decizi­ilor luate asupra cauzelor contravenționale, în peste 96% au fost adoptate decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale. În 7,2 mii de cazuri au fost luate de­cizii de a transmite organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind faptul că în acţiunile con­travenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii, iar în 8,2 mii de cazuri procesul contravențional a fost încetat din alte motive.

Cele mai multe contravenții sunt constatate de către Ministerul Afacerilor Interne (MAI) – 91,4%. Din totalul decizii­lor de aplicare a sancțiunilor contravenționale, 89,8% au fost adoptate de către organele MAI, 2,7% – autoritățile administrati­ve din subordinea Ministerului Finanțelor, 2,0% – judecătoriile raionale şi municipale, 1,2% – Serviciul Vamal, 1,1% – Inspecto­ratul pentru Protecția Mediului, 3,2% – de către alte organe.

Pe categorii de contravenții, aproape fiecare a doua decizie de aplicare a sancțiunii contra-venționale se referă la încălcă­rile în domeniul circulaţiei ruti­ere (58,4%), fiind în creștere cu 3,3% față de anul 2019. Deciziile de aplicare a sancțiunilor pentru contravenţiile ce atentează la or­dinea publică şi securitatea pu­blică au constituit 12,1%, acestea majorându-se cu 37,6% compa­rativ cu anul precedent. În topul deciziilor de aplicare a pedepsei, au urmat apoi cele adoptate pen­tru contravenţiile ce atentează la sănătatea populaţiei, persoanei, la starea sanitar-epidemiologică (9,0%), contravențiile ce afectea­ză activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare (6,2%) și cele ce atentează la drepturile politice, de muncă şi alte drepturi constituţi­onale ale persoanei fizice (5,7%).

În total, pe parcursul anului 2020, au fost constatate 235,9 mii de contravenţii în domeniul circu­laţiei rutiere sau cu 1,7% mai mult comparativ cu anul precedent. În majoritatea cazurilor au fost apli­cate amenzi (226,8 mii amenzi) și circa 1,6 mii de avertismente. De asemenea, au fost înregistrate 324 de cazuri de privare de anu­mite drepturi și 338 de cazuri în care a fost aplicată munca nere­munerată în folosul comunității.

Depășirea vitezei de circulație reprezintă una dintre cele mai frec­vente încălcări contravenționale din domeniul circulației rutiere – 98,1 mii amenzi (43,3% din totalul de amenzi în domeniul circulației rutiere), înregistrându-se, astfel, o scădere cu 22,6% față de anul 2019. Pentru nerespectarea indi­catoarelor de semnalizare rutie­ră și de acordare a priorității de trecere au fost aplicate amenzi în proporție de 13,8% (cu 18,6% mai mult față de anul 2019).

Cele mai multe sancțiuni cu privare de anumite drepturi, au fost aplicate pentru conducerea vehiculului sub influența alcoolu­lui, ori în stare de ebrietate produ­să de alcool sau de alte substanţe – 178 sancțiuni. Pentru această încălcare s-au aplicat și cele mai multe sancțiuni cu muncă nere­munerată în folosul comunității – 213 cazuri.

Contravenţiile ce atentează la drepturile politice, de muncă şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice au constituit 24,2 mii de cazuri (cu 29,8% mai puțin comparativ cu anul precedent) .

În anul 2020, suma amenzilor aplicate a constituit 386,3 milioa­ne de lei (cu 17,6% mai mult faţă de anul precedent). Din suma to­tală a amenzilor aplicate au fost încasate 133,2 milioane de lei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand