17 iunie 2024
Chisinau
Cultura

Cărți în limba engleză, disponibile în școlile din țară

Loading
Cultura Cărți în limba engleză, disponibile în școlile din țară
Cărți în limba engleză, disponibile în școlile din țară
facebook.com

Între 400 și 500 de mii de vo­lume de carte în limba engleză vor ajunge anual în bibliote­cile din țară grație proiectului „Cărți pentru Moldova”. Un memorandum în acest sens a fost semnat, recent, între Mi­nisterul Culturii din Republi­ca Moldova și organizațiile de caritate: AO Hope 4, CR MCB „Armata Salvării”, Fundația su­edeză „Stiftelsen Moldavien” și Biblioteca Națională a Repu­blicii Moldova.

Aceasta din urmă va sorta, cla­sifica, înregistra și distribui cărțile beneficiarilor, anunță servi-ciul de presă al Ministerului Cul­turii.

Potrivit donatorilor, „Cărți pentru Moldova” își propune să îmbunătățească, să sprijine și să faciliteze învățarea și utilizarea lim­bii engleze, să ofere acces la li­teratură tuturor generațiilor de cititori, să îmbunătățească nivelul de competență al limbii engleze în Republica Moldova prin furni­zarea de cărți pentru fiecare grădiniță, școală și bibliotecile din toată țara.

„Fundația „Stiftelsen Moldavien”, împreună cu Hope 4, a lan-sat în 2022 un program de educa-ție IT pentru elevi. Una dintre principalele probleme întâlnite a constituit-o competențele lingvis­tice limitate în rândul studenților, profesorilor și adulților în gene­ral. Nivelul scăzut de cunoaștere a limbii engleze a fost motivul asimilării necorespunzătoare a cunoștințelor”, a menționat Robert Blomberg, președinte al Fundației suedeze în Moldova, care susține proiecte de dezvoltare comunitară.

După ce au vizitat un număr mare de biblioteci școlare, dona­torii au constatat lipsa literaturii în limba engleză disponibile și ac­cesibile  în Moldova. În consecință, s-a decis colectarea cărților în  Marea Britanie, prin intermediul „Armatei Salvării”, și distribuirea lor gratuită în Moldova, la discreția Bibliotecii Naționale.

Ministrul Culturii, Sergiu Pro­dan, a mulțumit părților implicate în realizarea proiectului, menționând faptul că limba engleză este predominantă în domeniul educației, al schimburilor cultu­rale transnaționale și, mai ales, în domeniile științifice și IT: „En­gleza este un numitor comun în schimbul social și comunicare în general. Este minunat că aceasta va deveni și mai accesibilă pentru cititorii de toate vârstele”.

Conform înțelegerii, 40% din cărți vor fi destinate copiilor și adolescenților.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand