22 aprilie 2024
Chisinau
Social

Care sunt ţările cu cele mai grele condiţii de muncă?

Loading
Social Care sunt ţările cu cele mai grele condiţii de muncă?
Care sunt ţările cu cele mai grele condiţii de muncă?

 

 

munca-la-negru

Foto: guzgan.ro

Nu demult, Confederaţia Internaţională a Sindicate­lor (ITUC) a realizat un cla­sament mondial al țărilor în care este cel mai greu de muncit.

 

Au fost analizate 139 de state ale lumii, printre care și Republi­ca Moldova. Condiţiile de muncă în ţările respective au fost apre­ciate conform unor calificative pe o scară de la 1 la 5. Astfel, califi­cativul „1” semnifică indicele „cel mai bine”, iar „5” – „cel mai rău”. Ar mai fi de amintit că studiul a fost realizat în baza a 97 de indi­catori.

În consecinţă, ITUC a conclu­zionat că cea mai nefavorabilă re­giune a globului din perspectiva condiţiilor de muncă este Africa. În acelaşi timp, raportul Confe­deraţiei Internaţionale a Sindica­telor arată că, la capitolul dreptu­rile angajatului, cel mai bine se poziționează Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Ger­mania, Islanda, Italia, Lituania, Muntenegru, Olanda, Slovacia și Suedia. Totuși, lideri detaşaţi în acest sens sunt declarate ţări precum Uruguay, Africa de Sud și Togo.

„Țări precum Danemarca și Uruguay au condus clasamen­tul datorită legislației privind protecția muncii. Probabil, sur­prinzător, dar unele state dezvol­tate, precum Grecia, Statele Unite și Hong Kong au rămas în coada topului. Nivelul de dezvoltare al unei țări s-a dovedit a fi un indi­cator slab, câtă vreme aceasta nu respectă drepturile fundamen­tale la negocierile colective sau condițiile decente de muncă”, a remarcat Sharan Burrow, secre­tarul general al ITUC.

Republica Moldova, în pofida situației politice și economice di­ficile din țară, nu stă atât de prost în această privinţă. Dovadă este faptul că Confederaţia Internaţi­onală a Sindicatelor ne-a dat nota „2”, poziționându-ne alături de Noua Zeelandă, Federația Rusă, Portugalia, Elveția și Spania. Pentru comparaţie, România se află printre ţările care au obținut nota „3”.

Cea mai rea notă, „5”, care vorbeşte despre condiţiile insu­portabile de muncă, a fost dată țărilor din Africa Centrală, Libia, Palestina, Somalia, Sudan, Siria, Ucraina, Algeria și Bangladesh, care au fost supuse celor mai pu­ternice critici.

În afară de aceasta, studiul ITUC semnalează că circa două treimi din angajații din lume do­resc ca guvernele țărilor lor să le respecte drepturile, care sunt deseori neglijate. Stresul la locul de muncă, bunăoară, este perce­put drept un fenomen curent de peste 50 la sută dintre salariați din 31 de țări europene. Printre cauzele invocate cel mai frecvent se numără reorganizarea sau nesiguranța locului de muncă, su­pranormarea muncii, hărțuirea, subliniază Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand