25 iunie 2024
Chisinau
Social

Campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, lansată și la Cahul

Loading
Social Campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, lansată și la Cahul
Campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, lansată și la Cahul
sindicate.md

Campania Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM)  „Organizația primară – energia miș-cării sindicale” a ajuns, la 30 mar-tie, la Cahul. Sindicaliștii din sudul țării, alături de colegii de la Chiși-nău, de reprezentanți ai patronatu­lui și ai administrației publice loca­le, au discutat despre importanța acestei campanii, efectul pe care ar trebui să-l aibă, dar și problemele cu care se confruntă angajații și an­gajatorii din raion.

Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, a ac­centuat, în discursul său, rolul organizațiilor sindicale primare (OSP), dar și importanța fiecărei părți în soluționarea problemelor cu care se confruntă salariații, membri de sin­dicat.

„Sunt convinsă că implicarea activă a tu­turor în promovarea și desfășurarea acestei campanii va cimenta dialogul social la nivel de unitate, ne va permite să abordăm și să soluționăm problemele membrilor de sin­dicat la locul de muncă pe cale amiabilă și în mod operativ. Eu sunt sigură că, aco­lo unde avem parteneri sociali puternici, putem purta un dialog constructiv, bun și cu rezultate scontate”, a conchis Lilia Franț.

 

Rolul și rostul sindicatelor

În alocuțiunea sa, președintele raionului Cahul, Nicolae Dunas, a ținut să vorbeas­că despre rolul, rostul și efectele activității organizațiilor sindicale pentru societate, astfel încât salariații să se bucure de o ma­jorare de salariu, de respectarea drepturilor sociale și de o atmosferă normală la locul de muncă.

„Vreau să afirm cu încredere că la noi acasă este posibil să facem schimbarea, să realizăm lucruri frumoase, interesante, ca tinerii să vadă perspective în țară. Vom fi parte la acel grup tripartit și vom oferi tot suportul necesar în ceea ce privește conso­lidarea dialogului social”, a accentuat Dunas.

Pe lângă alte probleme semnalate de către cei prezenți, a fost nu doar lipsa spe-cialiștilor, dar și exodul forței de muncă.

sindicate.md

„Oamenii pleacă, dar cel mai grav este că pleacă personal calificat. Companiile din țară nu pot concura la nivel de salarii cu cele de peste hotare. Am lansat în raion mai multe proiecte în care indicatorul principal a fost crearea locurilor de muncă, dar cred că ar trebui să acordăm o atenție mai mare sala­riilor, ca acestea să fie competitive și atunci oamenii nu vor pleca”, a remarcat Anatol Nebunu, vicepreședinte al Asociației Patro­nale Teritoriale Cahul.

„Ca oricare altă instituție, Centrul de Sănătate Cahul se confruntă cu mai multe probleme. Cea mai acută este insuficiența cadrelor medicale, în special, a medicilor. Nu ne ajung medici de familie, medici pedi­atri și alți specialiști. Toți cei 150 de angajați ai Centrului de Sănătate sunt și membri de sindicat. Lucrăm în echipă, avem o comu­nicare eficientă între angajați și liderii sin­dicali”, a menționat, în luarea sa de cuvânt, Larisa Chiriac, șefă adjunctă a Centrului de Sănătate din Cahul.

 

Un impuls pentru activitatea organizațiilor sindicale primare

În context, Maria Cotorobai, reprezen­tanta CNSM în raionul Cahul, a menționat că această campanie este una necesară și va da un nou impuls activității organizațiilor sindicale primare la nivel național.

„Temelia mișcării sindicale o constituie organizația sindicală primară. Este foarte dificil în aceste vremuri grele, cu proble­me politice, sociale, economice, să conso­lidezi o organizație sindicală. Tineretul și oamenii profesioniști de azi ar putea fi cuprinși de un nou val de plecări peste ho­tare, dacă nu se vor crea condiții de mun­că decente și salarii motivante”, a remarcat Maria Cotorobai.

„Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind” susține întru totul această campanie și are planul ei de activitate în această direcție. Încă la Congresul IV al CNSM, din iunie 2022, am lansat un apel către membrii de sindicat, către organizațiile sindicale, cerând readu­cerea membrilor de sindicat în epicentrul preocupărilor sindicaliste.  Formarea convin­gerilor sindicaliste și motivarea apartenenței la sindicat, dar și implicarea membrului de sindicat în realizarea agendei sindicale la toate nivelurile constituie un obiectiv im­portant pentru orice federație”, a menționat, în discursul său, președintele Federației  „Agroindsind”, Vasile Mămăligă.

sindicate.md

„CNSM și-a propus drept scop consoli­darea forței sindicale în cadrul întregii țări, pornind de la cea mai importantă entitate – organizația sindicală primară. Pentru mișca-rea sindicală, membrul de sindicat este ac­torul principal. El este cel care generează și transmite energie întregii vieți sindicale. Mișcarea sindicală este cea care trebuie să asigure drepturile de muncă, garanțiile social-economice, ca să-i fie respectate toate drep­turile. Este foarte important ca organizația sindicală primară să fie acel mecanism care să genereze în cadrul mișcării sindicale forță și tărie”, a relevat Angela Otean, secretar ge­neral al Federației „Sindlex”.

Prezent la eveniment, Sergiu Suruceanu, vicepreședinte al Federației „Sindindcom-service”,  a vorbit despre organizația sindica­lă primară, creată și administrată de salariați pentru reprezentarea intereselor lor, despre importanța abordării și soluționării proble­melor membrilor de sindicat, implicarea și îndreptarea atenției salariaților spre promo­varea și protecția drepturilor de muncă.

„Foarte des ne întrebăm cum arată această mișcare sindicală, cum trebuie să fie fortificată. Desigur, calitatea organizației sindicale primare, activitatea acesteia depin­de de membrii săi, de inițiativa lor, de pre­gătirea și abilitățile lor. Atât Confederația, când și federațiile sindicale, vin mereu cu un aport substanțial pentru instruirea acestor lideri, o dovadă a acestui fapt fiind și ghi­dul lansat recent în acest sens, care este un suport util în activitatea noastră”, a remarcat Sergiu Suruceanu.

Potrivit lui Gheorghe Mândru, directorul Teatrului „B. P. Hasdeu” din Cahul, sindicatul este avocatul nu doar al angajatului, dar și al angajatorului.

„Nu mai puțin important este și pentru angajator comitetul sindical de la instituție, întreprindere. La supărare, poți să iei uneori decizii neadecvate, care pot complica unele lucruri și chiar ajunge și în instanța de ju­decată. Sindicatele sunt însă un echilibru în buna activitate a unei instituții, dar și un re­prezentant legal al salariaților. Pot să spun că în ultimii ani se observă o dinamică a feno­menului sindical mai activ, mai democrat, mai vizibil în protejarea drepturilor angajaților”, a conchis Gheorghe Mândru.

Campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale” se desfășoară în contex­tul proclamării de către CNSM a anului 2023 drept anul organizațiilor sindicale prima­re. Aceasta se va încheia în luna noiembrie a.c. cu o Gală a participantelor la concursul „Activitatea organizațiilor sindicale primare”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand