25 iunie 2024
Chisinau
Social

Campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale” a ajuns la Comrat

Loading
Social Campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale” a ajuns la Comrat
Campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale” a ajuns la Comrat
sindicate.md

Campania Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM)  „Organizația primară – energia mișcării sindicale” a ajuns pe 15 iunie la Comrat. La eveniment au participat peste 40 de lideri și membri de sin­dicat din toate ramurile. În cadrul seminarului, aceștia au fost informați despre obiectivele campaniei CNSM, sfaturile ce se conțin în „Ghidul li­derului de sindicat”, dar și despre baza legislativă a organizațiilor sindi­cale primare (OSP). De asemenea, participanții la seminar au primit „Ghi­dul liderului de sindicat”, elaborat de specialiștii Confederației.

Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, îndiscursul său a vorbit despre rolul și importanța campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale” și necesita­tea implicării fiecărui lider în soluționarea problemelor cu care se confruntă salariații, membrii de sindicat.

„Obiectivul general al acestei acțiuni inițiate de CNSM, care astăzi a ajuns și la Comrat, este sporirea rolului și a potențialului organizațiilor sindicale pri­mare în asigurarea drepturilor și garanțiilor salariaților. Acest deziderat, ne-am convins de-a lungul anilor, poate fi realizat doar cu implicarea masivă a tuturor organizațiilor sindicale, a fiecărui membru de sindi­cat. CNSM, prin această campanie, își dorește să fortifice legăturile între centru și cele peste 5000 de organizații primare. Experiența ne-a arătat că doar fiind alături de organizația primară putem să consoli­dăm mișcarea sindicală. Implicarea activă a tuturor în promovarea și desfășurarea acestei campanii va întări dialogul social la nivel de unitate, ne va permite să abordăm și să soluționăm problemele membrilor de sindicat la locul de muncă, pe cale ami­abilă și în mod operativ. Eu sunt sigură că această campanie ne va ajuta să avem un dialog cu partenerii sociali, constructiv și cu rezultate scontate”, a relevat Lilia Franț.

Referindu-se la prevederile ce se conțin în „Ghidul liderului de sindicat”, Lilia Franț a menționat că acest document are scopul de a-i ajuta  pe liderii organizațiilor sindicale primare să posede cunoștințele necesare în diverse domenii, ca să facă față provocărilor social-economice, schimbări­lor de pe piața muncii, pentru a soluționa eficient orice problemă cu care se confrun­tă membrii de sindicat.

Eugeniu Covrig, șeful Departamen­tului juridic al CNSM, i-a informat pe cei prezenți asupra legislației cu privire la obligațiile organizațiilor sindicale primare și ale membrilor de sindicat, subliniind rolul și efectele activității organizațiilor sindicale pentru societate, astfel încât salariații să se bucure de majorări de sa­lariu, de respectarea drepturilor sociale, de condiții decente la locul de muncă. Eugeniu Covrig a vorbit și despre forma­rea convingerilor sindicaliste și motivarea apartenenței la sindicat, implicarea mem­brilor în realizarea agendei sindicale la toa­te nivelurile, precum și despre modificările și completările operate la Codul muncii, activitatea Comisiei naționale pentru con­sultări și negocieri colective și colaborarea dintre partenerii sociali.

sindicate.md

Sergiu Iurcu, consilier superior în De­partamentul protecție social-economică al CNSM, i-a familiarizat pe liderii de sin­dicat locali cu prioritățile mișcării sindicale în domeniul protecției social-economice a salariaților, membri de sindicat, cu ul­timele modificări în legislație, care vin să protejeze și mai mult omul muncii, re­spectiv, care este aportul sindicatelor la acest capitol. Sergiu Iurcu s-a referit, de asemenea, la subiecte privind modifică­rile operate în legislația muncii, la salari­zarea în sectorul bugetar și în cel real, la plata indemnizațiilor, asigurarea medicală, condițiile de pensionare și de reexaminare a pensiilor.

În cadrul activității, liderii sindicali au avut posibilitatea să abordeze diver­se probleme cu care se confruntă în teri-toriu și să obțină de la specialiștii CNSM răspunsuri care ar contribui la soluționarea acestora.

 

Natalia Vornicova: „Ne bucură faptul că avem o conlucrare fructuoasă cu CNSM”

Am discutat, cum era si firesc, cu gazda evenimentului, Natalia Vornicova, repre­zentanta CNSM în UTA Găgăuzia, preşe­dintă a Consiliului teritorial FSEȘ din UTA Găgăuzia, care ne-a primit cu multă căl­dură. Dumneaei activează în domeniul educației de circa 40 de ani, iar în calitate de lider sindical – de 28 de ani.

Referindu-se la Campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, Natalia Vornicova a spus că este una necesară, fiindcă temelia mișcării sindi-cale o constituie organizația sindicală pri­mară.

„Este foarte dificil în aceste vremuri grele să consolidezi o organizație sindi­cală. Sindicatele din UTA Găgăuzia susțin întru totul această campanie și mă bucur că noua conducere a CNSM, în frunte cu președintele Igor Zubcu, și-a propus drept scop consolidarea forței sindicale în cadrul întregii țări, pornind de la cea mai impor­tantă entitate  –  organizația sindicală pri­mară. La Congresul IV al CNSM, din iunie 2022, am lansat un apel către organizațiile sindicale, cerând readucerea membrilor de sindicat în epicentrul preocupărilor sindicale. E bine că CNSM organizează pentru sindicatele de ramură  mai multe activități: seminare, consultații juridice și mese rotunde. Noi sperăm că aceste în­tâlniri vor continua și pe viitor, pentru a soluționa problemele ce țin de crearea condițiilor benefice de muncă, înlăturarea inechităților care încă mai există în Legea salarizării, susținerea tinerilor specialiști pentru a reduce efectele migrației, a nu admite diminuarea drepturilor salariaților stabilite în Codul muncii și actele juridice negociate și semnate de partenerii sociali de toate nivelurile.  O problemă pentru noi este și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură. Din cauza că în UTA Găgăuzia nu există patronate, practic, această problemă e imposibil de rezolvat”, a menționat  reprezentanta CNSM în UTA Găgăuzia.

Natalia Vornicova a ținut să vorbească și despre stimularea celor mai activi lideri, care îşi doresc cu adevărat să contribuie la schimbarea lucrurilor în bine. Referindu-se la realizări, dumneaei a menționat că în contractele colective de muncă, în colaborarea cu primarii, au fost introduse facilități pentru președinții comitetelor sindicale. Sunt instituții în care liderului sindical i se plătește adaos pentru patru ore săptămânal, iar în alte­le, se acordă 5-10 zile de concediu su­plimentar. Liderul sindical a scos în evidență și colaborarea fructuoasă din ulti­mii doi ani pe care o are cu conducerea CNSM.

Următoarele seminare regionale or­ganizate de CNSM în cadrul campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale” sunt planificate pentru luna oc­tombrie: 10 octombrie – la Leova, 17 oc­tombrie – la Ștefan Vodă și 27 octombrie – la Fălești. Campania se va încheia în luna noiembrie 2023 cu o Gală a organizațiilor sindicale primare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand