25 iulie 2024
Chisinau
Social

Cadru legal pentru dezvoltarea întreprinderilor social-economice

Loading
Social Cadru legal pentru dezvoltarea întreprinderilor social-economice
Cadru legal pentru dezvoltarea întreprinderilor social-economice

experti-austria

 

Un grup de experţi a fost creat, de curând, pentru a elabora cadrul legal necesar pentru crearea şi dezvoltarea în ţara noastră a întreprinderilor social-economice. Membrii acestui grup au participat, zilele trecute, la o masă rotundă axată pe familiarizarea cu experienţa Austriei în această materie.

 

Gero Stuller, ataşat pentru Muncă, Afa­ceri Sociale şi Protecţia Consumatorului la Ambasada Austriei din Chişinău, a specifi­cat că, în ţara sa, întreprinderile social-eco­nomice constituie un important instrument al pieţei forţei de muncă. Prin intermediul lor devine posibilă angajarea sau reintegra­rea în câmpul muncii a unui şir de categorii de persoane socialmente vulnerabile.

Astfel, în Austria sunt active în prezent pe piaţa forţei de muncă peste 20 de mii de persoane social-vulnerabile, asistate prin intermediul a 70 de întreprinderi social-economice.

 

g_social

În ţara noastră activează în jur de 15 întreprinderi social-economice

 

„De vreme ce Austria dispune de o expe­rienţă atât de reuşită în acest domeniu, iar experţii moldoveni sunt dornici să o valorifi­ce, autorităţile vieneze au acceptat să spriji­ne procesul în cauză. Mai mult, şi reprezen­tanţii Guvernului de la Chişinău îşi doresc să fie creat cât de curând posibil cadrul legal necesar”, a remarcat Gero Stuller.

 

Rolul sindicatelor

 

O contribuţie deosebit de valoroasă la pu­nerea în aplicare, acum 30 de ani, a acestui tip de politici ocupaţionale au avut-o sin­dicatele. Este semnificativ în acest context faptul că din grupul de experţi sus-menţio­nat fac parte şi reprezentanţi ai Confederaţi­ei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

În baza modelului austriac, dar şi cu sprijinul autorităţilor publice din această ţară, acum doi ani, în satul Răzeni, raionul Ialoveni, a fost creată o întreprindere soci­al-economică. Această unitate funcţionează deja atât de bine, încât persoanele angajate acolo, care au fost instruite și au acumulat experienţă practică, vor putea în curând ac­tiva fără probleme şi pe piaţa muncii obiş­nuită.

În opinia experţilor, ponderea categori­ilor de persoane social-vulnerabile din ţara noastră, care ar putea beneficia de asistenţă prin intermediul întreprinderilor social-eco­nomice, este de aproximativ 10 la sută din populaţia adultă. Din aceste categorii fac parte persoanele care au anumite infirmităţi, şomerii de lungă durată, persoanele fără ca­lificare, vârstnicii aflaţi în căutarea unui loc de muncă etc.

Walter Reiter, director al Institutului de cercetări sociale L&R din Austria, a menţi­onat, în contextul mesei rotunde organizate la Chişinău, că întreprinderile social-econo­mice trebuie să fie promovate, chiar dacă în acest scop urmează a fi suportate şi unele costuri. Rolul lor, care se intersectează şi cu cel al sindicatelor, este crearea unor instru­mente de plasare a categoriilor de persoane dezavantajate în câmpul muncii, pentru a beneficia de condiţii de viaţă mai bune.

De menţionat că reprezentanţii Ministe­rului austriac pentru Muncă, Afaceri Sociale şi Protecţia Consumatorului sprijină un şir de proiecte implementate în ţara noastră în domeniul social şi al muncii. Proiectele re­spective se axează pe formarea profesională, dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială, a întreprinderilor social-economice, reabili­tarea profesională, intensificarea dialogului social tripartit etc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand