14 iunie 2024
Chisinau
Social

Biroul executiv al CNCNC a trasat unele obiective pentru perioada imediat următoare

Loading
Social Biroul executiv al CNCNC a trasat unele obiective pentru perioada imediat următoare
Biroul executiv al CNCNC a trasat unele obiective pentru perioada imediat următoare
marketo.com

Pe 19 august, Biroul executiv al Comisiei naționale pentru consul­tări și negocieri colective (CNCNC) s-a întrunit într-o ședință, la care au participat reprezentanții parte­nerilor sociali de nivel național.

În cadrul ședinței, a fost aprobată ordi­nea de zi a următoarei reuniuni a CNCNC, care va avea loc la data de 26 august cu­rent, unde vor fi abordate mai multe ches­tiuni privind situația social-economică și în domeniul muncii din Republica Moldova.

Astfel, la ședința din 26 august, parte­nerii sociali vor examina următoarele ches­tiuni:

  • cu privire la examinarea proiectului de lege privind Casa Socială a Constructorilor; cu privire la propunerile CNSM și CNPM privind mărimea salariului minim începând cu luna ianuarie 2023;
  • cu privire la examinarea proiectului Convenției colective (nivel național) privind sporurile de compensare pentru munca în condiții nefavorabile;
  • cu privire la inițierea procesului de ratificare a Convenției OIM nr.167/1988 pri­vind securitatea și sănătatea în construcții.

Reprezentanții Guvernului, ai  Patrona­telor și Sindicatelor vor pune în discuții su­biecte legate de garanțiile acordate tineri­lor specialiști la angajare în câmpul muncii, promovarea Codului construcțiilor, regle­mentarea activității piețelor și a activității în bază de patentă, revizuirea venitului lunar minim garantat și examinarea propune­rilor de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1167/2008 pentru aprobarea Regula­mentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, în vederea indexă­rii venitului minim garantat.

Totodată, vor fi examinate propunerile din partea partenerilor sociali la proiectul de lege pentru modificarea şi completa­rea unor acte legislative în partea ce ține de realizarea obiectivelor politicii fiscale şi vamale pentru anul 2023.

Amintim că, săptămâna trecută, sindi­catele și patronatele au inițiat discuții cu privire la necesitatea stabilirii, începând cu 1 ianuarie 2023, a unui salariu minim unic pe țară de cel puțin 50% din salariul me­diu lunar pe economie prognozat, conform Cartei sociale europene revizuite. Cei doi parteneri sociali au declarat că majorările de salarii operate în sectorul bugetar și în cel real nu acoperă creșterile de prețuri și tarife din ultima perioadă, iar nivelul ridi­cat al inflației, care ar putea ajunge până la 34,7%, necesită măsuri prompte din partea statului pentru a sprijini populația.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand