24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

BINEFACEREA, obicei nobil la „SindLUCAS”

Loading
Fără categorie BINEFACEREA, obicei nobil la „SindLUCAS”
sindlucas-2

Foto: vocea.md

Proiectele internaţionale de finanţare sunt cele care vin în sprijinul instituţii-lor care au nevoie de ajutor în ţara noastră. Re­cent, la Şcoala Auxiliară nr. 6 din Chişinău a fost inaugurată o nouă sală de clasă, adaptată pentru copiii cu autism. La eve­niment au fost prezenţi şi reprezentanţii Sindicatului Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Con­sum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri din Republica Moldova „SindLUCAS”.

 

Unii dintre ei citesc la vârsta la care ceilalţi abia învaţă să vor­bească. Dar nu te pot privi în ochi şi nu simt ce înseamnă un zâm­bet sau un gest cald. Vorbim des­pre copiii care suferă de autism. Teoretic aceşti copii au şanse de recuperare, practica arată însă altceva. Statul nostru le dă un certificat, dovadă a handicapu­lui, apoi îi ignoră cu desăvârşi­re. Sunt însă şi oameni cărora le pasă.

Sindicatul „SindLUCAS” din cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, îm­preună cu membrii de sindicat de la SRL Davilar Trans au hotă­rât să acorde ajutoare copiilor de la Şcoala Auxiliară nr. 6 din capi­tală. Valentina Mazur, preşedin­tele Sindicatului „SindLUCAS”, a menţionat pentru „Vocea popo­rului” că deja de cinci ani sindi­catul pe care îl conduce, împre­ună cu membrii săi, încearcă să aducă zâmbete pe faţa celor mai triști ca noi. „Din 2007, la soli­citarea administraţiei, încercăm să ajutăm şcoala prin diverse donaţii. Poate e modest ajutorul nostru, dar e din suflet şi credem că este necesar. Mulţi ne întreabă de ce cumpăraţi detergenţi, spre exemplu? Lucrurile mici tot cos­tă bani şi de aceea orice donaţie este mai mult decât binevenită”.

Recent la Şcoala Auxiliară nr. 6 din Chişinău a fost amena­jată o sală de clasă pentru copiii cu autism. Graţie acestui fapt, aceşti copii vor avea oportunita­tea să se integreze educaţional şi să însuşească materia propusă prin metode interactive. Institu­ţia s-a bucurat de aceste îmbună­tăţiri graţie unui proiect olandez, dar şi inimilor bune care au do­nat şcolii de la creioane şi cărţi, detergenţi, table, jucării, hăinuţe până la centre muzicale perfor­mante.

 

Olanda da, ai noștri BA!

 

Inaugurarea noii săli de clasă a început cu un careu de sărbă­toare la care au fost invitaţi atât profesori şi părinţi, cât şi toţi sponsorii care şi-au adus aportul în oferirea condiţiilor de educaţie pentru copiii cu autism. „Colacul de salvare pentru copiii cu au­tism care au fost etichetaţi irecu­perabili, sunt ONG-urile, desigur sprijinite de către ţările străine. Aceşti copii nu trebuie uitaţi, ei trebuie ajutaţi”, a subliniat Au­relia Racu, doctor habilitat, Uni­versitatea de Stat din Moldova. Dânsa a donat instituţiei un set de cărţi specializate. Proiectul olandez, graţie căruia Şcoala Auxiliară nr 6 s-a învrednicit de amenajarea sălilor de clasă, a fost implementat în contextul impli­cării pasive a statului în soluţio­narea acestor probleme. „Acest proiect a fost provocat de lipsa serviciilor acordate în republică pentru copiii cu autism. Toto­dată, lipsa de cunoştinţe în apli­carea acestui sindrom, deoarece în ţara noastră copiii cu această boală sunt frecvent etalonaţi cu alte diagnoze, gen paralizie cere­brală infantilă şi altele”, a men­ţionat Ana Levinte, preşedintele proiectului ONG Verbina.

 

sindlucas

Foto: vocea.md

 

Pentru oaspeţi copiii au pre­gătit câteva surprize. Poezii, cân­tece, cadouri simbolice confecţi­onate de mâinile lor, sunt doar câteva din deliciile pregătite de către elevii şcolii pentru cei ve­niţi la sărbătoare.

 

„Cadouri mici, dar cu o semnificație mare” de la sindicalişti

 

A devenit deja un obicei nobil pentru Sindicatul „SindLUCAS” să tuteleze câte o instituţie care are cu adevărat nevoie de ajutor. Până anul trecut, de ajutorul sin­dicaliştilor se bucura Şcoala- In­ternat pentru Copiii cu deficienţe locomotorii din Ialoveni. Prin­tr-o hotărâre de guvern, această instituţie a fost închisă, iar mem­brii de sindicat au fost nevoiţi să aleagă din lista mare a şcoli­lor-internat, o altă şcoală pentru care să ofere periodic donaţii. „Lista unor astfel de instituţii, cu părere de rău, în ţara noastră este extrem de mare. Cu mare greu ne-am oprit la una din ele. Dar iată că împreună cu membrii noştri de sindicat reuşim de 3-4 ori pe an să acordăm ajutoare. Avem solicitări din partea ad­ministraţiei pentru cele mai ne­cesare lucruri: creioane, pixuri, detergenţi, electrocasnice etc.”, a subliniat Valentina Mazur, preşedintele Sindicatului „SindLUCAS”.

 

sindlucas-3

Foto: vocea.md

 

„Cadouri mici, dar cu o însem­nătate mare”, aşa ne-a răspuns Vasile Rogojinaru, liderul sindi­cal de la SRL Davilar Trans, când l-am întrebat cu ce cadouri a ve­nit la sărbătoare. Împreună cu sindicatul de ramură, muncitorii de la această companie, adună sume de bani pentru a procura obiectele necesare elevilor din Şcoala Auxiliară nr. 6. „În orga­nizaţia noastră sunt familii cu mulţi copii, copii suferinzi, care ştiu ce înseamnă greul. Anume din acest considerent, ei nu se zgârcesc să doneze sume de bani pentru ajutorarea semenilor. Propunerea a venit din partea lor. Ei fiind membri de sindicat, au hotărât ca împreună cu sin­dicatul de ramură să facă o viaţă mai uşoară copiilor.”, a mai men­ţionat Vasile Rogojinaru.

Printre oaspeţii veniţi la inau­gurarea noii săli de clasă pentru copiii cu autism, s-a aflat şi Ex­celenţa sa, Matthijs van Bon­zel, Ambasadorul Olandei în România. Fiind reprezentantul oficial al ţării care ajută prin di­verse proiecte sociale Republica Moldova, domnia sa a ţinut să precizeze că este mai mult decât onorat să se afle printre copiii şi oamenii care au nevoie de ajutor. „Dacă ne vom consolida forţele, vom reuşi lucruri măreţe. Ţin să mulţumesc tuturor celor care sponsorizează această institu­ţie şi să remarc faptul că acest proiect nu este ultimul pentru Republica Moldova”, a declarat domnia sa.

Mai mult, excelenţa sa a fost plăcut surprins de faptul că sin­dicatele din ţara noastră sunt atât de generoase şi receptive la necesităţile unor astfel de insti­tuţii.

 

g_cnsm

Este ceva foarte frumos că sindicatele şi întreprinderile private ajută copiii cu autism

 

„Este ceva foarte frumos că sindicatele şi întreprinderile private ajută aceşti copii. Acest lu­cru este minunat şi demonstrea­ză că în grija sindicatelor nu se află doar oamenii muncii, ci şi copiii care au nevoie de ajutor”, a conchis oficialul olandez.

Împreună cu domnia sa, la Chişinău, a venit şi preşedintele Fundaţiei „Ancora Salvării” din Iaşi, Inge Smelik. Tânăra de ori­gine olandeză este specializată în lucrul cu copiii bolnavi de autism, iar în ţara noastră a venit pentru a explica profesorilor şi părinţilor acestor copii beneficiile sălilor de clasă specializate. „Autismul este o boală care nu se vindecă. Aceşti copii trebuie acceptaţi”, a menţi­onat în luarea sa de cuvânt Inge Smelik. Mai mult de atât, tânăra a menţionat că cel mai important pentru copiii cu autism este să se descurce singuri, să devină inde­pendenţi. În încheiere, Valentina Mazur, preşedintele Sindicatu­lui „SindLUCAS”, a îndemnat fiecare cetăţean al acestei ţări să contribuie la integrarea socială a copiilor cu autism, să le ofere şi acestora dreptul la viaţă.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor