25 iunie 2024
Chisinau
Social

Bilete de odihnă gratuite pentru copii

Loading
Social Bilete de odihnă gratuite pentru copii
Bilete de odihnă gratuite pentru copii
tabara-de-odihna

Foto: Ion Sclifos

Se încheie anul de studii. Astfel, în curând se vor deschide bazele de odihnă pentru copii. Problema mij­loacelor pentru repartizarea bilete­lor gratuite deseori este stringentă când vine vorba despre vacanța mare. Această chestiune apare în agendă cu mult înainte să înceapă vacanța și este discutată chiar până la lansarea sezonului estival.

 

 

În anul trecut, la insistența sindicate­lor, Guvernul a alocat 20 mln. de lei pen­tru biletele gratuite la taberele de vară pentru copii. În conformitate cu regula­mentul aprobat de Executiv, 55 la sută dintre mijloacele pentru aceste necesități sunt repartizate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, iar 45 la sută de către Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova (CNSM). În anul cu­rent, raportul a rămas același, însă mij­loacele pe care Guvernul intenționează să le direcționeze pentru odihna copiilor sunt incomparabile cu cele din 2013. Ast­fel, autoritățile au alocat pentru întrema­rea copiilor doar 11 mln. de lei.

Odată făcut anunțul, reacția sindica­telor nu a întârziat. Acestea au dema­rat consultații cu Guvernul, Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor pentru a apăra dreptul copiilor la bilete gratui­te. Discuțiile în acest sens mai continuă. Însă, până în prezent, sindicatele au reușit să obțină sporirea bugetului pen­tru odihna copiilor cu 5 mln. de lei, adică acesta a ajuns de la 11 mln. de lei la 16 mln. de lei.

 

g_social

Sindicatele luptă să obțină sporirea alocațiilor pentru odihna gratuită a copiilor

 

Totodată, sindicatele nu renunță la idee și speră că vor reuși să obțină ca volumul de mijloace pentru întremarea sănătății să atingă nivelul anului 2013. Speranțele sindicaliștilor se bazează pe înțelegerea la care au ajuns cu Prim-mi­nistrul, care a promis să aloce mijloace suplimentare în acest scop. Mai mult, cei de la CNSM sunt siguri că volumul de mijloace pentru odihna gratuită a copii­lor trebuie să fie în anul curent superior celui din anul trecut.

„Poziția noastră este următoarea: mijloacele alocate pentru biletele gratu­ite trebuie să fie mai mare decât în anul trecut, or, în condițiile înrăutățirii stării de sănătate a tinerei generații, reducerii nivelului de trai al multor familii, orga­nizarea odihnei și întremarea copiilor au o importanță socială majoră”, a mențio-nat pentru publicația „Vocea poporu-lui” Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM.

 

Controlul calităţii

 

Anual, CNSM, împreună cu diverse ministere, se implică activ în pregătirea taberelor pentru sezonul de odihnă şi întremare. Anul trecut, comisia respec­tivă a examinat 40 de cereri depuse de instituţiile de odihnă pentru organizarea odihnei copiilor. Însă în cadrul controlu­lui s-a dovedit că nu toate corespund ce­rinţelor necesare, în final fiind selectate doar 24, cele mai bune. Drept urmare, în­treg sezonul de anul trecut s-a desfăşurat fără încălcări.

„Am ţinut situaţia sub control, a men­ţionat Mihail Hîncu. Pe parcursul verii am organizat controale la taberele de în­tremare. În primul rând, eram atenţi la asigurarea condiţiilor normale de odih­nă pentru copii, pentru ca aceasta să fie complexă, cu diverse acţiuni sportive şi culturale. Încă o chestiune care interesa comisiile la verificările efectuate a fost or­ganizarea alimentaţiei. Am fost exigenți la gradul de corespundere a blocurilor de alimentare cu normele, modul de respec­tare a regimului, la pe cât de calorică, di­versă şi folositoare este hrana oferită de organizatori copiilor”.

În prezent se desfăşoară selectarea ta­berelor pentru acreditarea lor în sezonul actual. Aşa că în acest moment nu este clar câte din ele îşi vor putea deschide uşile pentru tinerii beneficiari.

 

Bazele de odihnă ale sindicatelor

 

Sindicatele participă şi la procesul de pregătire a propriilor baze de odihnă pentru copii. În gestiunea confederaţiei se află trei obiective de acest gen: „Cam­pingul din Vadul lui Vodă”, „Perlele Nis­trului” (Vadul lui Vodă) şi „Dumbrava Albă” ( Bălţi). Acestea se află într-o sta­re excelentă. În ultimii ani, sindicatele au investit în modernizarea lor peste 10 mln. de lei. La fiecare dintre ele au fost făcute reparaţii conform standardelor moderne. Majoritatea camerelor din ba­zele de odihnă sunt cu două paturi, aici sunt organizate şi echipate terenuri spor­tive, piscine şi tot ce este necesar pentru o odihnă plăcută și benefică sănătății.

Bazele de odihnă care aparţin sindica­telor pot găzdui simultan circa 1300 de copii. Pe parcursul unei veri, de regulă, se organizează şapte ture. Iar asta în­seamnă că în taberele de odihnă ale con­federaţiei se pod odihni toată vara nouă mii de copii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand