22 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Bilanţ al activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă

Loading
Fără categorie Bilanţ al activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă
lafarge

Foto: vocea.md

Etapa de elaborare şi depunere a dosarelor de participare la concursul „Cel mai bun reprezentant al sindicatelor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătă­ţii în muncă” se va desfăşura pe parcursul lunii februarie curent. Inspectorul superior al Inspectoratului Muncii al Sindicatelor Gheorghe Madan a precizat pentru „Vocea poporului” că materialele despre acţiunile întreprinse în cadrul concursului urmează a fi prezentate, iniţial, comisiilor de evaluare care activează în structurile ramurale teritoriale ale sindicatelor.

 

Concursul „Cel mai bun re­prezentant al sindicatelor cu răs-punderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” este desfăşurat al treilea an con­secutiv de Confederaţia Naţiona­lă a Sindicatelor din Moldova. La el pot participa reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale primare, membri ai comitetelor pentru securitate și sănătate în muncă din unităţile economice cu orice formă de proprietate din compo­nenţa centrelor naţional-ramu­rale ale confederaţiei.

Participanţii sunt salariaţi din cadrul întreprinderilor care au acces la locurile de muncă, dar nu sunt conducători ai acestora, fac parte din comitetele pentru securitate și sănătate în muncă şi ştiu ce abateri pot exista de la cerințele minime în acest dome­niu, a specificat Gheorghe Ma­dan.

 

g_cnsm

Situaţiile de risc pentru salariaţi sunt semnalate angajatorului pentru a fi eliminate

 

Concursul se desfăşoară pe tot parcursul anului, iar pentru a se înscrie la acesta, reprezentanţii organizaţiilor sindicale prima­re anunţă intenţia respectivă structurilor ramurale teritoriale. Participanţii au misiunea de a inspecta locurile de muncă şi a semnala conducătorului unităţii situaţiile existente sau potenţia­le de risc pentru angajaţi. Aceş­tia documentează toate cazurile semnalate, precum şi măsurile întreprinse de angajator în ve­derea eliminării sau diminuării la maximum a riscurilor pentru viaţa sau sănătatea lucrătorilor. Toate problemele legate de se­curitatea şi sănătatea în muncă soluţionate pe parcursul anului, cu eforturile nemijlocite ale par­ticipanţilor, sunt documentate şi prezentate comisiilor de evaluare din centrele naţional-ramurale. Acestea, la rândul lor, însumea­ză, cu implicarea pe măsura po­sibilităţilor şi a angajatorilor, rezultatele obţinute în domeniul asigurării securităţii şi sănătăţii în muncă şi propun premierea participanţilor care au avut cele mai bune performanţe.

 

Condiţiile obligatorii pentru participare sunt:

 

– lipsa în unitatea structurală în perioada de concurs a acciden­telor grave, a celor soldate cu de­ces, dar şi a cazurilor de maladii profesionale;

– deţinerea unui certificat de formare în cadrul oricărui program special de instruire şi verificare a cunoştinţelor în do­meniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

– experienţă de muncă ob­ştească ca reprezentant în do­meniul securităţii şi sănătăţii în muncă de cel puţin doi ani.

 

Ulterior, comisia de concurs din cadrul CNSM va analiza re­zultatele raportate de participan­ţii selectaţi la nivel ramural şi va desemna din rândul acestora şase câştigători, la care le vor fi înmânate premii băneşti. Tot­odată, celorlalţi participanţi la concursul „Cel mai bun reprezen­tant al sindicatelor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” le sunt în­mânate diplome de încurajare.

Reprezentantul Inspectoratu­lui Muncii al Sindicatelor a apre­ciat că, de la an la an, se remarcă o creştere atât a numărului de situaţii semnalate, cât şi a im­portanţei acestora sub aspectul impactului asupra condiţiilor de muncă ale salariaţilor-membri de sindicat.

 

g_cnsm

Scopul concursului este de a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă

 

Surse din cadrul Comisiei de concurs din cadrul CNSM au specificat pentru „Vocea poporu­lui” că regulamentul privind con­diţiile de desfăşurare a acestei activităţi urmează a fi modificat şi perfecţionat în permanenţă.

Scopul acţiunii în cauză este de a motiva atât reprezentanţii organizaţiilor sindicale, cât şi angajatorii să contribuie la îm­bunătăţirea condiţiilor de muncă pentru salariaţi prin interme­diul comitetelor pentru securi­tate și sănătate în muncă. Con­form art. 16 al Legii securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008, acestea sunt or­ganizate, pe bază de paritate, din reprezentanţi ai angajatorului şi, respectiv, ai lucrătorilor.

 

[wp_ad-camp_1]

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor